Čtvrtek, 19. září 2019, svátek má Zita

Insects - 10 Years

110 Years - The Autumn Effect - Insects

Ohodnoť toto video:
373315

Hindered by innocence
The timid turn to prey
Swallowed in her smile
Unaware
Turning ears deaf to pain
Willing and weak are one in the same
Watch as your rapid seasons start to change
All of the seasons that fought you
All of the reasons that got you here in the first place

Love in time grows stagnant
The innocence we have lost
New grains of time will not rewind

Injuries strain from her perfect art of guile
Swindling her space
In despair
Shed a tear of mock sincerity
Condescending hearts can display
Cracks as your zone if comfort starts to fray
Humbling to sit back and watch through
All of the actions that got you
Clearly no mercy

Love in time grows stagnant
The innocence we have lost
New grains of time will not rewind

Through patience I'm viewing from outside
Such a shame your pride
Left you in a state of pure denial

Love in time grows stagnant
The innocence we have lost
New grains of time will not rewind

Bránìný se neprovinìním
bázlivý obrátit se na koøistit
vlaštovku v její úsmìvu
nevìdomém
otoèení uší hluchých k bolet
ochotný a slabý jsou jedni v stejných
hodinkách tak vaše rychlá období zaèátek mìnit
všechny období která bojoval vy
všechny dùvody který dostaly vy zde pøedevším
láska vèas roste stojatou
nevinnost my jsme byli ztratili
nová zrna èasu nepøetoèit
zranìní napnout z jejího perfektního umìní podvodu
podfukáøský její/jí prostor
v zoufalství
ronil slzu klamné upøímnosti
blahosklonná srdce mohou zobrazit
trhliny jak vaše zóna jestli utìší zaèátky se tøepit
pokorný sedìt neèinnì a sledovat skrz
všechny akce které dostal vy
zøetelnì žádné slitování
láska vèas roste stojatou
nevinnost my jsme ztratili
nová zrna èasu bude ne pøetoèit
skrz trpìlivost já jsem prohlížení z venku
takový zahanbí vaši pýchu
odešel vy ve stavu èistokrevného odmítnutí
láska vèas roste stojatou
nevinnost my jsme ztratili
nová zrna èasu bude ne pøetoèit

Nejnovější videoklipy

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Mark Anthony - You sang to me - 2000 - Hitparáda - Music Chart

Mark Anthony - You sang to me
Autor: 2000 - Hitparáda - Musi...
Album: Hitparáda
Přidáno: 26.7.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.