Pátek, 10. dubna 2020, svátek má Darja

The Recipe - 10 Years

110 Years - The Autumn Effect - The Recipe

Ohodnoť toto video:
373327

Lives swallow the infatuation
Cleverly seduced
Evil's in the stink of you
Rise and fall we decompose

Rest against the sore
Push breath and pull
Ripping out compassion
Instincts adapting
Sin sings a moan
In slides night
Unite and spread the heart apart
And smile of pain

I can't show my true embrace
Now that you're subdued
I begin to weaken you
Rise and fall we decompose

Prey on the masses
Conscience relapses
The less we think and
more we drink our actions are casual
While sin sings a moan

Lives swallow the infatuation
Cleverly seduced
Evil's in the stink of you
Rise and fall
We decompose

Distance is safer than trust
Honestly honesty's a fable in love
Calloused
Shedding skin I start to grin as malice
Becomes my fuel

I can't show my true embrace
Now that you're subdued
I begin to weaken you
Rise and fall we decompose

Shedding skin I start to grin as malice
Becomes my fuel

Životy polykají pobláznìní
chytrý svádìt
zlo-ovo v páchnout vámi
vzestup a pád my rozebereme
odpoèinek proti bolákovi
tlaèit dech a táhnout
trhající ven slitování
proniknuté pøizpùsobení
høíchu zpívá sténání
v poklesech noc
spojí a rozprostøít srdce oddìlenì
a úsmìv bolesti
mùže ne ukázat mou pravdu obejmout
nyní že vy jste utlumení
já zaènu oslabit vy
vzestup a pád my rozebereme
koøist na masách
svìdomí znovu upadne
ménì my myslíme a
více my pijeme naši akci jsou náhodní
zatímco høích zpívá sténání
životy polykají pobláznìní
chytrý svádìt
zlo-ovo v páchnout vámi
vzestup a pád
my rozebereme
vzdálenost je bezpeènìjší než vìøit
upøímnì poctivosti-ùv bajka zamilované
necitelné
setøásání kùže já zaènu k úšklebku tak zlá vùle
stává se mým palivem
nemohu ukázat mou pravdu obejmout
nyní že vy jste utlumení
já zaènu oslabit vy
vzestup a pád my rozebereme
setøásání kùže já zaènu k úšklebku jak zlá vùle
stává se mým palivem

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.