Pondělí, 22. července 2024, svátek má Magdaléna

U-turn - A Brand

AA Brand - - U-turn

Ohodnoť toto video:
176286

Don’t let yourself get hurt this time
Who is to keep who’s to decline?
Making amends is not my style don’t get me started, she says

No use repeating same old lines
No use backtracking good old times
The ones you want are not always the ones that make you happy

And thus she steps into the night
Her pocket stuffed with nose delight
Nine lifes for clubbin’ wonder wich fits the best

Chorus:
U-turn, 180
U-turn, facing the failure
U-turn, on parole
Flip chart lovin’
She knows the goal

U-turn, 180
U-turn, facing the failure
U-turn, back for more
Flip chart lovin’
She knows the score

Disconnect the brains
Vanity obeys
Jumpin’ to forget
Nighttime bouncing in the discotheque

Feel the beat, hit the floor
Time to settle the score
‘Cause forever and more
She’ll be closin’ the door

Got a mind of her own
Got a mind of her own
Got a mind of her own

Chorus

She knows the score

Nenechávejte sebe zraníte se tentokrát
Kdo je držet kdo je odmítnout?
Dìlání odškodných není mému styl ne dej mi poèatý, ona øíká

Žádné použití opakování stejných starých linek
Žádný neužívá zpìtné vyhledávání dobré staré èasy
Ten, který vy chcete nejste ne vždy ti, kteøí pøimìt vás Happy

A tak ona vstoupí do noci
Její kapsa nadívaný s nosním potìšením
Devìt životù pro udeøí zázraèné wich hodí se nejlepších

Pìvecké sbory:
Obrat do protismìru, 180
Obrat do protismìru, obkládání selhání
Obrat do protismìru, na èestné slovo
Švihnìte diagram milující
Ona zná cíl

Obrat do protismìru, 180
Obrat do protismìru, obkládání selhání
Obrat do protismìru, zpìt pro více
Švihnìte diagram milující
Ona vyzná se

Odpojte mozky
Marnost se podrobí
Jumpin' zapomenout
Noèní hromotlucký v diskotéce

Cítíte tempo, udeøte do podlahy
Èas na to usadit se vyhodnocovací'
pøíèina navždy a více
Ona bude koneèné' dveøe

Dostal mysl její vlastní
Dostal mysl její vlastní
Dostal mysl její vlastní

Pìvecké sbory

Ona vyzná se

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.