Pondělí, 10. srpna 2020, svátek má Vavřinec

Memories Remain - A Death For Every Sin

AA Death For Every Sin - - Memories Remain

Ohodnoť toto video:
1868

Suffering for all this time, I've slowly died inside.
These bleeding wounds have not yet healed
and i can't escape the pain.
Now i need to find the strenght to leave it all behind.
My past won't be my fate and my scars won't hold me down.
I have to save myself.
Memories, they haut my life,
nowhere to run, nowhere to hide,
trapped again in my own hell,
I face the truth alone, when all is said and done,
you can't keep looking back.
So, dry those tears and wish the pain away...

Pykat za všechny tyto èasy,Já mám pomalu zemøel uvnitø
tìchto krvácení zranìní ještì ne- zhojil
a nemohu uniknout bolet
nyní potøebuji najít strenght nechat to všechno za
mým minulostí nebude mým osudem a mou jizvou bude ne držet mì dolù
já musím chránit sebe
vzpomínky, oni nevleèou mùj život
nikde bìžet, není úkrytu
zachycovat znovu v mém vlastním pekle
já èelím pravdì sám,kdy všechno prý a dìlaný
nemùžeš držet dívat se zpìt
tak, suché ty slzy a pøejí si bolest pryè...

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.