Pondělí, 15. července 2024, svátek má Jindřich

By Any Means - A Dozen Furies

AA Dozen Furies - - By Any Means

Ohodnoť toto video:
176415

I'm feeling
"Why try anymore?"

The ice is broken
The page is open now
For all the world to see
We've scratched the surface
For what it's worth
We've beaten odds
Against our ways

By any means
We are the ones who want to be
On our own (waste deep in need)
By any means
We're all aboard
The destination's unknown
We're chasing the day

We've raised our standards
We've questioned answers from
The one's who brought us up
We've braced ourselves so
It's getting old to hear
The things that matter most

Never coming down

Stumble out of the dark
To find what's in the light is not so
Appealing anymore
What we ask for might not be so
Appealing anymore


(-_-) Metal for life ! (-_-)

Já se cítím
"Proè zkouška ještì?"

Led je rozbitá
stránka je otevøená nyní
za celý svìt vidìt
my škrabat povrch
kvùli tomu , co má to cenu
my jsme byli tloukli pøevahy proti
našim cestám


nìjakými zpùsob
my jsme ty který chceš být na
našem vlastním (odpadu hluboko v potøebovat)
nìjakými zpùsob
my všichni jsme na palubì
cílu-ovo neznámý
my tepáme den


My jsme zvýšili naše standardy
my jsme se ptali odpovìdi od
ten který pøinést nám nahoru
my jsme pøipevnili sebe tak
to stává se starý slyšet
vìci , která vìc nejvíce


Nikdy nesestoupit

Zakopnout z tmy
Pro najít co je v svìtle není tak
pøitažlivý ještì
co my žádáme o nesmìt být tak
pøitažlivý ještì


Kovový pro život

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.