Čtvrtek, 22. října 2020, svátek má Sabina

Nightmare Of A Martyr - A Dozen Furies

AA Dozen Furies - - Nightmare Of A Martyr

Ohodnoť toto video:
176419

Carry on you must feel that, you have something to die for
In fact you can't afford to, take time away from you!!!
Don't want your pity, just once, Respect, My life, turn back and walk away.
YEAH
GO!!!!!!!!!!!!!

That's right, that's right, your skies turn gray.
That's right, betray, betray your life away.
There's someone out there!
There's someone better out there, yeah there for me.

YEAH!!!!

Taste the rain
Let it fall around you.
Flood your sins away, BEG GIRL BEG!
Get ready a force fit now here to judge you.
Respect the phenom give your life away.
And through your eyes you had the world fooled
and through your lessons you fooled yourself: yeah!
The way she sees it, with no regret,
the way she spins her web!!

Well your not opposed to being a martyr.
Get a grip on your life or this will end.
Get a grip on your life or this will end.

And I'm not opposed to taking your life away!!
Get a grip on your life or this will end.
Get a grip on your life or this will end.
This will end!!
This will end!!

Yeah!!!!

She plays the victim walking away
And won't let it die...will you
Won't let it die...will you
won't let it die

Well your not opposed to being a martyr
And I'm not opposed to taking your life away!!!
Get a grip on your life or this will end.
Get a grip on your life or this will end.
IT WILL END!!
IT WILL END!!

Provozovat musíte cítit to,vy máte nìco zemøít za
ve skuteènosti nemùžeš si dovolit , zabrat èas pryè od vás!!!
Nechtít vaši lítost,
jen jednou, Respekt, Mùj život, vrátit a odejít.

JO
JÍT!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!


To je pravda,to je pravda, vaše lyže otoèení šeï.

To je pravda,zradit, zradit váš život pryè.

Tam je nìkdo venku!

Tam je nìkdo lepší venku,
jo tam pro mì.


JO!!! !


Chutnat d隝
nechat ten padat kolem vás.

Potopa vaše høíchy pryè,ŽEBRAT DÌVÈE ŽEBRAT!

Pøipravit sílu hodit se nyní zde soudit vy.

Respektovat phenom dát váš život pryè.

A skrz vaše oèi vy jste mìli svìt podvést
a skrz vaše lekce vy jste bláznili vy sám: jo!

Cesta ona vidí to, se žádnou lítostí,
cesta ona si vymýšlí její/jí web!!


Dobøe váš ne protilehlý být muèedník.

Pevnì uchopí váš život nebo toto skonèí.

Pevnì uchopí váš život nebo toto skonèí.


A já nejsem neprotilehlé beroucí váš život pryè!!

Pevnì uchopí váš život nebo toto skonèí.

Pevnì uchopí váš život nebo toto skonèí.

Toto skonèí!!

Toto skonèí!!


Jo!!! !


Ona hraje na obì odejít
a nechat to zemøít...
necháte to zemøít...
necháte to zemøít

Dobøe váš ne protilehlý být muèedník
a já nejsem neprotilehlé beroucí váš život pryè!!!

Pevnì uchopí váš život nebo toto skonèí.

Pevnì uchopí váš život nebo toto skonèí.

TO SKONÈÍ!!

TO SKONÈÍ!!

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.