Úterý, 20. října 2020, svátek má Vendelín

New Killer Star - David Bowie

DDavid Bowie - Reality - New Killer Star

Ohodnoť toto video:
200469

See the great white scar
Over Battery Park
Then a flare glides over
But I won't look at that scar
Oh, my nuclear baby
(One who spotted a star)
Oh, my idiot trance
All my idiot questions
(Like the stars in your eyes)
Let's face the music and dance
Don't ever say:
"I'm ready, I'm ready, I'm ready"
I'll never say:
"I'm better, I'm better, I'm better"
Don't ever say:
"I'm ready, I'm ready, I'm ready"
I'll never said:
"I'm better, I'm better, I'm better, I'm better than you"
All the corners of the buildings
Who but we remember these ?
The sidewalks and trees
I'm thinking now
(I got a better way)
I discovered a star
(I got a better way)
Ready, set, go
(I got a better way)
A new killer star
(I got a better way)
Ready, set, go
(I got a better way)
The stars in your eyes
(I got a better way)
Ready, set, go
(I got a better way)
I discovered a star
(I got a better way)
Ready, set, go
See my life in a comic
Like the way they did the Bible
With the bubbles and action
The little details in colour
First a horseback bomber
(Who discovered a star)
Just a small thin chance
Like seeing Jesus on Dateline
(Like the stars in your eyes)
Let's face the music and dance
Don't ever say:
"I'm ready, I'm ready, I'm ready"
I'll never said:
"I'm better, I'm better, I'm better"
Don't ever say:
"I'm ready, I'm ready, I'm ready"
I'll never said:
"I'm better, I'm better, I'm better, I'm better than you"
All the corners of the buildings
Who but we remember these ?
The sidewalks and trees
I'm thinking now
(I got a better way)
I discovered a star
(I got a better way)
Ready, set, go
(I got a better way)
A new killer star
(I got a better way)
Ready, set, go
(I got a better way)
The stars in your eyes
(I got a better way)
Ready, set, go
(I got a better way)
I discovered a star
(I got a better way)
Ready, set, go
(I got a better way)
(I got a better way)
...

Vidím velkou, bílou skvrnu
Nad Battery Parkem
Pak ta záře plachtí kolem
Ale já se nepodívám na tu skvrnu
Ó, mé nukleární dítě
(To, které spatřilo hvězdu)
Ó, mé idiotské bezvědomí
Všechny mé idiotské otázky
(Jako hvězdy v tvých očích)
Pojďme čelit hudbě a tanci
Vůbec neříkej:
"Jsem připraven, jsem připraven, jsem připraven"
Nikdy neřeknu:
"Jsem lepší, jsem lepší, jsem lepší"
Vůbec neříkej:
Jsem připraven, jsem připraven, jsem připraven
Nikdy jsem neřekl:
"Jsem lepší, jsem lepší, jsem lepší, jsem lepší než ty"
Všechny ty rohy budov
Kdo kromě nás si na ně vzpomene ?
Chodníky a stromy
Zrovna přemýšlím
(Vydal jsem se lepší cestou)
Objevil jsem hvězdu
(Vydal jsem se lepší cestou)
Připrav se, uprav se, jdi
(Vydal jsem se lepší cestou)
Nová svůdná hvězda
(Vydal jsem se lepší cestou)
Připrav se, uprav se, jdi
(Vydal jsem se lepší cestou)
Hvězdy v tvých očích
(Vydal jsem se lepší cestou)
Připrav se, uprav se, jdi
(Vydal jsem se lepší cestou)
Objevil jsem hvězdu
(Vydal jsem se lepší cestou)
Připrav se, uprav se, jdi
Celý svůj život vidím v komiksu
Jako způsob, jakým udělali Bibli
S bublinami a akcí
Barevné malé detaily
Nejprve náhodný bombardér
(Který objevil hvězdu)
Tak malá, nepatrná šance
Jako vidět Ježíše v Dateline
(Jako hvězdy v tvých očích)
Pojďme čelit hudbě a tanci
Vůbec neříkej:
"Jsem připraven, jsem připraven, jsem připraven"
Nikdy jsem neřekl:
"Jsem lepší, jsem lepší, jsem lepší"
Vůbec neříkej:
"Jsem připraven, jsem připraven, jsem připraven"
Nikdy jsem neřekl:
"Jsem lepší, jsem lepší, jsem lepší, jsem lepší než ty"
Všechny ty rohy budov
Kdo kromě nás si vzpomene
Na tyto chodníky a stromy ?
Zrovna přemýšlím
(Vydal jsem se lepší cestou)
Objevil jsem hvězdu
(Vydal jsem se lepší cestou)
Připrav se, uprav se, jdi
(Vydal jsem se lepší cestou)
Nová svůdná hvězda
(Vydal jsem se lepší cestou)
Připrav se, uprav se, jdi
(Vydal jsem se lepší cestou)
Hvězdy v tvých očích
(Vydal jsem se lepší cestou)
Připrav se, uprav se, jdi
(Vydal jsem se lepší cestou)
Objevil jsem hvězdu
(Vydal jsem se lepší cestou)
Připrav se, uprav se, jdi
(Vydal jsem se lepší cestou)
(Vydal jsem se lepší cestou)
...

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.