Úterý, 26. října 2021, svátek má Erik

Space Oddity (lrc text anglicky a česky) - David Bowie

DDavid Bowie - - Space Oddity (lrc text anglicky a česky)

  |   Přidáno 3.3.2014 uživatelem Archelon
Ohodnoť toto video:
385085

[00:02.00]
[00:04.00]David Bowie-
[00:06.00]Space Oddity
[00:08.00](5:18)
[00:10.00](1969)
[00:12.00]
[00:29.00]Ground Control
[00:30.00]to Major Tom
[00:33.00]
[00:36.00]Ground Control
[00:37.00]to Major Tom
[00:40.00]
[00:43.00]Take
[00:44.00]your protein
[00:45.00]pills and
[00:46.00]put your
[00:47.00]helmet on
[00:49.00]
[00:50.00](Ten)Ground Control (Nine)
[00:52.00]to Major Tom (Eight)
[00:54.00](Seven, Six)
[00:58.00]Commencing
[00:59.00]countdown (Five),
[01:00.00]engines on (Four)
[01:02.00](Three, Two)
[01:05.00]Check ignition (One)
[01:07.00]and may God's
[01:08.00]love be(Liftoff)
[01:09.00]with you
[01:12.00]
[01:22.00]This is
[01:23.00]Ground Control
[01:24.00]to Major Tom
[01:27.00]You've really
[01:28.00]made the
[01:29.00]grade
[01:31.00]
[01:32.00]And the papers
[01:33.00]want to know
[01:35.00]whose shirts
[01:36.00]you wear
[01:38.00]
[01:39.00]Now it's time
[01:40.00]to leave
[01:41.00]the capsule
[01:42.00]if you dare
[01:45.00]
[01:47.00]This is
[01:48.00]Major Tom
[01:49.00]to Ground
[01:50.00]Control
[01:51.00]I'm stepping
[01:53.00]through the
[01:54.00]door
[01:56.00]And I'm floating
[01:58.00]in a most
[01:59.00]peculiar way
[02:03.00]And the stars
[02:05.00]look very
[02:06.00]different
[02:07.00]today
[02:10.00]
[02:11.00]For here
[02:14.00]Am I
[02:15.00]sitting in a tin
[02:16.00]can
[02:18.00]Far
[02:20.00]above the
[02:22.00]world
[02:25.00]Planet Earth
[02:27.00]is blue
[02:28.00]And there's
[02:29.00]nothing
[02:30.00]I can do
[02:35.00]
[03:01.00]Though
[03:02.00]I'm past one
[03:03.00]hundred
[03:04.00]thousand miles
[03:06.00]I'm feeling
[03:07.00]very still
[03:10.00]
[03:11.00]And I think
[03:12.00]my spaceship
[03:13.00]knows
[03:14.00]which way
[03:15.00]to go
[03:17.00]
[03:18.00]Tell my wife
[03:19.00]I love her
[03:20.00]very much
[03:22.00]...she knows
[03:25.00]
[03:26.00]Ground Control
[03:27.00]to Major Tom,Your
[03:29.00]circuit's dead,there's
[03:31.00]something wrong,
[03:32.00]Can you
[03:33.00]hear me,
[03:34.00]Major Tom?
[03:36.00]Can you hear me,
[03:37.00]Major Tom?
[03:39.00]Can you hear me
[03:40.00],Major Tom?
[03:42.00]Can you....
[03:43.00]Here
[03:46.00]am I floating
[03:47.00]round my tin
[03:48.00]can
[03:50.00]Far
[03:52.00]above
[03:53.00]the Moon
[03:57.00]Planet Earth
[03:58.00]is blue
[03:59.00]And there's
[04:00.00]nothing
[04:01.00]I can do.
[04:07.00]

[00:02.00]
[00:04.00]David Bowie-
[00:06.00]Vesmíru
[00:08.00]Podivnost
[00:10.00](5:18)
[00:12.00](1969)
[00:14.00]
[00:29.00]Řídící středisko
[00:30.00]pro majora Toma
[00:33.00]
[00:36.00]Řídící středisko
[00:37.00]pro majora Toma
[00:40.00]
[00:43.00]Vemte si
[00:44.00]své proteinové
[00:45.00]tablety a
[00:46.00]nasaďte si
[00:47.00]helmu
[00:49.00]
[00:50.00](Deset) Řídící středisko (Devět)
[00:52.00]pro majora Toma (Osm)
[00:54.00](Sedm, Šest)
[00:58.00]Zahajte
[00:59.00]odpočet, (Pět),
[01:00.00]nastartujte (Čtyři)
[01:02.00](Tři, Dvě)
[01:05.00]Zkontrolujte zapalování (Jedna)
[01:07.00]a nechť Boží
[01:08.00]láska je (Start)
[01:09.00]s vámi
[01:12.00]
[01:22.00]Tady je
[01:23.00]Řídící středisko
[01:24.00]k majoru Tomovi
[01:27.00]Vy jste to opravdu
[01:28.00]dokázal
[01:31.00]
[01:32.00]A noviny
[01:33.00]chtějí vědět
[01:35.00]jaké košile
[01:36.00]nosíte
[01:38.00]
[01:39.00]Teď je čas
[01:40.00]opustit
[01:41.00]kabinu
[01:42.00]jestli si troufáte
[01:45.00]
[01:47.00]Zde je
[01:48.00]major Tom
[01:49.00]pro Pozemní
[01:50.00]středisko
[01:51.00]Kráčím
[01:53.00]skrz
[01:54.00]dveře
[01:56.00]A vznáším
[01:58.00]tak
[01:59.00]zvláštním způsobem
[02:03.00]A hvězdy
[02:05.00]vypadají úplně
[02:06.00]jinak
[02:07.00]dnes
[02:10.00]
[02:11.00]Tady
[02:14.00]si
[02:15.00]sedím v
[02:16.00]plechovce
[02:18.00]Vysoko
[02:20.00]nad
[02:22.00]světem
[02:25.00]Planeta Země
[02:27.00]je modrá
[02:28.00]A není
[02:29.00]nic
[02:30.00]co bych s tím mohl udělat
[02:35.00]
[03:01.00]Ačkoli
[03:02.00]mám za sebou
[03:03.00]sto
[03:04.00]tisíc mil
[03:06.00]Cítím se
[03:07.00]velice klidně
[03:10.00]
[03:11.00]A myslím že
[03:12.00]má kosmická loď
[03:13.00]ví
[03:14.00]kudy
[03:15.00]plout
[03:17.00]
[03:18.00]Řekněte mé ženě
[03:19.00]že jí miluji
[03:20.00]moc
[03:22.00]...ona ví
[03:25.00]
[03:26.00]Řídící středisko
[03:27.00]pro majora Toma,Vaše
[03:29.00]obvody se vypnuly,tam je
[03:31.00]něco špatně,
[03:32.00]Slyšíte mě,
[03:34.00]majore Tome?
[03:36.00]Slyšíte mě,
[03:37.00]majore Tome?
[03:39.00]Slyšíte mě,
[03:40.00]majore Tome?
[03:42.00]Slyšíte.....?
[03:43.00]Tady
[03:46.00]si pluji
[03:47.00]kolem mojí
[03:48.00]plechovky
[03:50.00]Vysoko
[03:52.00]nad
[03:53.00]Měsícem
[03:57.00]Planeta Země
[03:58.00]je modrá
[03:59.00]A není
[04:00.00]nic
[04:01.00]co bych s tím mohl udělat.
[04:07.00]

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.