Pátek, 05. června 2020, svátek má Dobroslav

Will Work For Love - David Usher

DDavid Usher - Here I Stand - Will Work For Love

Ohodnoť toto video:
362715

Can you help me?
Anybody out there help me
Please can you help me?

Excuse me mister
I fell on hard times
I need some help
But don´t need a dime
Don´t turn away
I´ll wash your clothes
If you let me stay
(I´ll) find your remote,
Day after day
People walk by
I can´t catch their eye
I hold up my sign

It says
Will work for love
I will I will I will I´ll work for love
Overtime baby
It says will work for love
I will I will I will I´ll work for love
For all my life
I will work for love

Can you help me? (help me)
Anybody out there help me (if there´s anybody out there)
Please can you help me?
Excuse me you two
Got love to spare?
Search my whole heart
It ain´t none in there
What makes a star
I´m on my last
Don´t have no love
That´s okay God blessed
Day after day
People walk by now
I can´t catch their eyes
Holding up my sign

It says
Will work for love
I will I will I will I´ll work for love
Overtime baby
It says will work for love
I will I will I will I´ll work for love
For all my life
I will work for love

I remember the day I lost my heart (hey yeah)
Took it for granted I went too far
Fall down, crying and beg
To feel that love again
I´ll Hold this sign till the very end
Do anything

I will will I will I´ll work for love,
Overtime baby
It says will work for love
I will will I will I´ll work for love
For all my life
I will work for love

Môžete mi pomôcť?
Anybody out there help me Je niekto tam vonku pomôžte mi
Please can you help me? Prosím môžete mi pomôcť?

Excuse me mister, I fell on hard times, I need some help Prepáčte, pane, já padol na tvrdé časy, potřebuju pomoct
But don't need a dime, don't earn a way, I'll wash your clothes Ale nemusíte desetník, nebudú zarábať na ceste, budem Umyte si šaty
If you let me stay, find your revoke, Ak necháte mi pobyt, zistíme, že Váš zrušiť,
Day after day, people walk by, I can't catch their eyes Deň čo deň, ľudia chodili okolo, nemôžem chytiť ich očiach
I Pull out my sign, I Vytiahnite moje znamenie,

It says: Je tam napísané:
Will work for love Bude pracovať pre lásku
I will [3x] I'll work for love, overtime Budem [3x] budem pracovať pre lásku, prácu nadčas
Baby, it says will work for love Baby, že hovorí, že bude pracovať pre lásku
I will [3x] I'll work for love, for all my life Budem [3x] budem pracovať pre lásku, pre celý svoj život
I will work for love Budem pracovať pre lásku

Can you help me? Môžete mi pomôcť? (help me) (help me)
Anybody out there help me (does anybody out there) Je niekto tam vonku pomôžte mi (niekto tam vonku)
Please can you help me? Prosím môžete mi pomôcť?

Excuse me you two, got love to spare? Prepáčte, vy dvaja, mám rád voľnú?
Search my whole heart, it ain't none in there Vyhľadávanie celom mojom srdci, nie je tam žiadne
What meets a star, I'm on my last Čo schádza hviezda, som na mojej poslednej
Don't have no love, that's cause he got placed Nemáte žiadnu lásku, ktorá je príčinou, že mám umiestnené

Day after day people walk by, I can't catch their eyes Deň čo deň chodia ľudia, ktoré som nemôže chytiť ich očiach
I Pull out my sign, it says: I Vytiahnite moje znamenie, sa okrem iného hovorí:
Will work for love Bude pracovať pre lásku
I will [3x] I'll work for love, overtime Budem [3x] budem pracovať pre lásku, prácu nadčas
Baby, it says will work for love Baby, že hovorí, že bude pracovať pre lásku
I will [3x] I'll work for love, for all my life Budem [3x] budem pracovať pre lásku, pre celý svoj život
I will work for love Budem pracovať pre lásku

It says: Je tam napísané:
Will work for love Bude pracovať pre lásku
I will [3x] I'll work for love, overtime Budem [3x] budem pracovať pre lásku, prácu nadčas
Baby, it says will work for love Baby, že hovorí, že bude pracovať pre lásku
I will [3x] I'll work for love, for all my life Budem [3x] budem pracovať pre lásku, pre celý svoj život
I will work for love Budem pracovať pre lásku

I remember the day I lost my heart (hey yeah) Spomínam si na deň, keď som stratila svojho srdca (hej jo)
Took it for granted I went to far Trvalo to za samozrejmosť, šel jsem na ďaleko
Fall down, cried and to feel that love again Padajú, volal a majú pocit, že láska znova
I Hold on this sign till the very end Držím na túto značku až do samého konca
Do anything Urob niečo

I will [3x] I'll work for love, overtime Budem [3x] budem pracovať pre lásku, prácu nadčas
Baby, it says will work for love Baby, že hovorí, že bude pracovať pre lásku
I will [3x] I'll work for love, for all my life Budem [3x] budem pracovať pre lásku, pre celý svoj život
I will work for love Budem pracovať pre lásku

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.