Úterý, 09. srpna 2022, svátek má Roman

America - Laibach

LLaibach - Volk - America

Ohodnoť toto video:
10568

O, the land of the free
And the home of the brave,
Are your stars still so bright,
Does your banner still wave?

O, the land of the free
And the home of the brave,
Are you heaven on Earth
Or the gloom of the grave?

You, the people of the United States,
Did you form a perfect union,
Establish justice,
Insure tranquility,
Secure the blessings of liberty
To yourselves and your posterity?

How blind can you get
For your country - right or wrong,
America - the melting pot!

Praise the lord
And praise the Holy Spirit
To save us from your freedom,
Justice, peace, accordance and illusion,
From arrogance and pride,
From violence and confusion

Your great despair
And great depression,
Satanic verses of your superstition,
The land of plenty

Your Bill of Rights, the enterprise,
The free will and the unbroken one,
Your self-esteem and self-desire,
Your trust in God and the religious fire.

America -
The end of history,
The end of time,
The end of family,
The end of crime.

Ach, zemi svobodných
A domov statečných,
Jsou vaše hvězdy stále tak jasné,
Má váš banner ještě vlna?

Ach, zemi svobodných
A domov statečných,
Jsi nebe na Zemi
Nebo příšeří hrobu?

Ty, lid Spojených států,
Líbilo se vám tvoří dokonalé spojení,
Zavést spravedlnosti,
Zajistit klid,
Bezpečná požehnání svobody
Pro sebe a své potomstvo?

Jak slepá dostanete
Pro vaši zemi - správné, nebo ne,
Amerika - tavící kotel!

Praise The Lord
Chvála a Duch svatý
Aby nás zachránil z vaší svobody,
Spravedlnost, mír, podle tanec a iluze,
Z arogance a pýcha,
Od násilí a zmatek

Váš velký zoufalství
A velké deprese,
Satanské verše své pověry,
Země hojnosti

Váš Bill of Rights, podnik,
Svobodné vůle a jedna neporušená,
Vaše vlastní-úcta a self-touha,
Vaši důvěru v Boha a náboženské oheň.

Amerika --
Konec dějin,
Konec času,
Konec rodiny,
Konec trestné činnosti.

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.