Úterý, 09. srpna 2022, svátek má Roman

Yisrael - Laibach

LLaibach - Volk - Yisrael

Ohodnoť toto video:
10571

As long as deep in the heart
A Jewish soul still yearns,
And forward to the east,
To Zion, an eye still looks,
Our hope will not be lost,
The hope of two thousand years,
'Od lo avdah tikvatenu
Hatikvah bat shnot alpayim:
To be a free nation in our own home-land,
The land of Zion and Jerusalem.

Lihyot am chofshi be'artzenu -
Eretz Tziyon vi'rushalayim.

My country, my country, my land,
My ancestors!
My country, my country, my nation,
In the land of struggle!

With determination, fire
Kol'od balevav P'nimah -
And my volcanic revenge,
I hove climbed the mountains,
Crossed frontiers
Nefesh Yehudi homiyah
And fought the wars.

I've conquered the impossible,
With longing in my blood
Ulfa'atey mizrach kadimah
And the roar of gems,
For my country, my land, my home,
Ayin le'tzion tzofiyah - -
My ancestors

Dokud hluboko v srdci
Židovská duše stále touží,
A předat k východu,
K Sionu oko stále vypadá,
Naše naděje nebude ztracena,
Naděje dva tisíce let,
'Od lo avdah tikvatenu
Hatikvah bat Alpayim shnot:
Chcete-li být svobodný stát, v našem vlastním domě-půdy,
Zemi Sionu a Jeruzaléma.

Lihyot na chofshi be'artzenu --
Erec Tziyon vi'rushalayim.

Moje země, moje země, moje země,
Mých předků!
Moje země, moje země, můj národ,
V zemi boje!

S odhodláním, požární
Kol'od balevav P'nimah --
A moje pomsta sopečné
Hove jsem vylezl na horách,
Překročili hranice
Nefeš Yehudi homiyah
A bojoval proti válkám.

Já jsem si podmanil nemožné,
S touhou v mé krvi
Ulfa'atey Mizrach kadima
A řev z drahokamů,
Pro mou zemi, má země, můj domov,
Ain le'tzion tzofiyah - --
Mých předků

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.