Úterý, 07. července 2020, svátek má Bohuslava

Crazy For You - Madonna

MMadonna - The Immaculate Collection - Crazy For You

Ohodnoť toto video:
17994

Swaying room as the music starts
Strangers making the most of the dark
Two by two their bodies become one

I see you through the smokey air
Can't you feel the weight of my stare
You're so close but still a world away
What I'm dying to say, is that

Chorus:

I'm crazy for you
Touch me once and you'll know it's true
I never wanted anyone like this
It's all brand new, you'll feel it in my kiss
I'm crazy for you, crazy for you

Trying hard to control my heart
I walk over to where you are
Eye to eye we need no words at all

Slowly now we begin to move
Every breath I'm deeper into you
Soon we two are standing still in time
If you read my mind, you'll see

(chorus)

It's all brand new, I'm crazy for you
And you know it's true
I'm crazy, crazy for you

Houpající se místnost jak hudba zaèíná
Cizinci dìlání vìtšin tmy
Po dvou jejich tìla spojí se v jeden

Já vidím vás skrz kouøový vzduch
Nemùžete cítit váhu mého upøeného pohledu
Vy jste tak blízcí pøece však svìt pryè
Co já umírám touhou øíct, je to

[pìvecké sbory:]

Já jsem šílený pro vás
Dotýkejte se mì jednou a vy budete vìdìt to jsi pravda
Já nikdy nechci kdokoliv takto
To je vše zbrusu nový, vy budete cítit to v mém polibku
Já jsem šílený pro vás, šílený pro vás

Usilovnì se snažit ovládat moje srdce
Já pøijdu ke kde vy jste
Oko oko, který my nepotøebujeme žádné slova vùbec

Pomalu nyní my zaèneme pohybovat
Každý dech já jsem hlubší do vás
Brzo my dva jsme zastavíme se vèas
Jestli vy ètete mou mysl, vy uvidíte

[pìvecké sbory]

To je vše zbrusu nový, já jsem šílený pro vás
A znáte to je pravda
Já jsem šílený, šílený pro vás

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.