Čtvrtek, 06. srpna 2020, svátek má Oldřiška

Did You Do It? - Madonna

MMadonna - Erotica - Did You Do It?

Ohodnoť toto video:
18018

Tick tick tock, Mo is on the jock
I did her in the limo as we went around the block
Sucked the mole on her hip, licked the lipstick off her lip
She got real excited, yo she started to flip
She says 'Dre baby 'Dre baby oh
I said just relax, yo chill Mo
We made a right turn onto Central Park West
One hand gripped the car, the other on her breast

[Chorus:]

Did you do it? Ya know I did it
Did you do it? Ya know I did it
Did you do it? Ya know I did it
I let the seat recline and I hit it
Did you do it? I said I did it
Did you do it? I said I did it
Did you do it? I said I did it
But I backed out quick because I thought I split it

Waiting for you, just waiting
Waiting for you
Waiting for you, just waiting
Waiting for you

Uh, Ho's in the front for the 1990's
Walkin' around showing off their hinies
Wigglin' they're jigglin' they're swingin' and flingin'
9-7-0 Yo Ho, your phone's ringin'
You get a call from your John, you meet him at the mot'
He's chillin' in a pamper and a fur coat
Your head starts spinnin', you drunk too much gin in
Your jaw starts grinnin', and this is the beginnin'
Of a night of an average Ho
It ain't all about working on the streets no more
Here's another episode of dropping off a load
Peter was on the beater, I was about to explode
I couldn't hold back (so whadja do)
I took her to my place (yo, did she sit on your face)
She was so good just like uh, Campbell's soup
I won't try to front so here's the rude scoop
I dipped it and I stripped it and I ripped it like before
I had her screamin', nope no diddily, nope no more
I can't stop once I get started
But yo honey, uh, get them legs parted

Waiting for you, just waiting
Waiting for you
Waiting for you, just waiting
Waiting for you

[chorus]

They come with the rough stuff, boy we hit it, split it, and forgit it
In the same order as ya hear, boy I'm not frontin' (me not front)
Don't ask what, me tell ya the truth, you understand me eye?
The iron eye can get busy, you know what I'm saying?
Clean up me rifle, clean up me rifle
Clean up me rifle, me elephant rifle
Clean up me rifle, you clean up me rifle
Clean up me rifle, elephant rifle

I flipped her from the top of my head, enough said
I'm the brother with the short short dreads
A couple different styles, a couple different 'fros
Just some that my souls about some girls I know
I gotta hit it hard because I go for the gusto
And I cover up the moans by turnin' up my stereo

[chorus]

You didn't do it, he didn't do it
I made her go

Waiting for you, just waiting
Waiting for you
[repeat and fade]

Tick Tik tak, Mo je na milenec
Já jsem ji v limuzíně, když jsme šli kolem bloku
Nasáván mole na boku, olízl rtěnku off rtu
Dostala skutečné vzrušení, yo začala flip
Ona říká, 'Dre baby' Dre baby oh
Řekl jsem jen relaxovat, yo chlad Mo
Udělali jsme právo se obrátit na Central Park West
Jednou rukou uchopil auto, další na prsou

[Chorus:]

Věděli jste to? Ya vím, že jsem to udělal
Věděli jste to? Ya vím, že jsem to udělal
Věděli jste to? Ya vím, že jsem to udělal
Nechala jsem sedadla sklopit a trefil jsem to
Věděli jste to? Řekl jsem, že to
Věděli jste to? Řekl jsem, že to
Věděli jste to? Řekl jsem, že to
Ale já jsem vycouval rychlý, protože jsem myslel, že jsem byl rozdělen

Čekání na tebe, jen čeká
Čeká na vás
Čeká na vás čeká
Čeká na vás

Uh, Ho v přední pro 1990 je
Walkin 'kolem ukazovat do konce jejich hinies
Wigglin 'Jsou jigglin' oni houpali 'a flingin'
9-7-0 Yo Ho, telefonu zvoní '
Můžete si zavolat z vašeho John, potkáte ho na MOT '
Je to Chillin 'v hýčkat a kožich
Vaše hlava začne spinnin ', jste opilý příliš gin v
Vaše čelist začne grinnin ', což je beginnin'
Z noci z průměru Ho
Není to všechno o práci na ulici nic víc
Tady je další díl klesat náklad
Peter byl na metly, jsem se chystal vybuchnout
Nedokázal jsem držet zpátky (tak whadja ano)
Vzal jsem ji na mém místě (yo, to si sednout na obličej)
Byla tak dobrá, stejně jako uh, Campbell je polévka
Nebudu se snažit front, takže tady je drzý kopeček
I namočil ho a já se svlékl ji a já jsem trhal to jako dřív
Měl jsem ji Screamin ', Ne ne diddily, Ne nic víc
Nemůžu zastavit, jakmile jsem začít
Ale yo med, ehm, dostat je nohy parted

Čekání na tebe, jen čeká
Čeká na vás
Čeká na vás čeká
Čeká na vás

[Chorus]

Přicházejí s drsnej, chlapče my to hit, split, a to forgit
Ve stejném pořadí jako ya slyšet, hochu nejsem frontin '(mě ne vpředu)
Neptejte se co, já ti říkal pravdu, rozumíš mi oko?
Železné oko může dostat hodně práce, víš, co říkám?
Uklidit mi pušku, uklidit mi pušku
Uklidit mi pušku, mě slon puška
Uklidit mi zbraň, budete uklízet mi pušku
Uklidit mi pušku, slon puška

Otočila jsem ji z vrcholu mé hlavy, řekl dost
Jsem bratr s krátkou krátký dredy
Pár různých stylů, pár různých 'fros
Jen někteří že moje duše o nějaké holky já vím
Musím hit to těžké, protože jsem jít za gusto
A já zakrýt sténání do turnin 'můj stereo

[Chorus]

Vy to neudělal, on to neudělal
Udělal jsem ji jít

Čeká na vás čeká
Čeká na vás
[Opakování a fade]

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.