Pondělí, 26. července 2021, svátek má Anna

Tenebrarum Oratorium (Andamento I/Erudit Compendyu - Moonspell

MMoonspell - Under Satanæ - Tenebrarum Oratorium (Andamento I/Erudit Compendyu

Ohodnoť toto video:
288416

The Majestic horns of Baphomet
are indeed our occult banners proudly up in the air!
The androgenious light of Lucipher
is our noble passion, most dear and rare!

Oh! Faustian spirit of conquest
May be thy allied in this infimious battle
Against the Arauts of Desrespect
Those who step with muddy feet the sapient inscriptions of our cradle.

To our strenghtening I proudly confess:

I worship thee, for they are my weapons to hurt god.

Oh! Great wings of Beelzebuth
Will you honour me and lay the head
of a son of caym, in the soft sands of Manitou
Where I'll sleep under this neophyth Sky of Anxiety.

For the dawn of Knowledge has a Southern Sign
Delfos will once again desveil its light
And those with eyes will drink this precious wine
But for the blind, Ignorance shall be the only sight!

To our strenghtening I will re-affirm:

I worship thee. They are my Shield.
And their message I shall reveal.

Because: "Quod sciptum, Scripsi!"

And this Southern blend of esoteric sapience
This sensual Mediterranic Philosophy
Will be the only and holy science
And these lines both dream and prophecy!

"Ecce Homo!" - Those you'll call the Wise
Who will destroy this pitful hole of common sense
of desrespect for the true occult devise
Those who from, the lambs, shall feel the sharpened spears of Intelligence!

I worship thee. "Quod sciptum, Scripsi!"
I worship thee. "Consummatum est!"

Langsuyar T. Rex
Fall 1993 e.v.

Vznešené rohy Baphometa
Vskutku jsou tajnými vlajkami, vajícími hrdě ve vzduchu!
Oboupohlavní světlo Lucifera
Je naší vznešenou vášní, nejdražší a ctěnou!

Ach! Duch Faustův
Měli by se spojit v tomto boji
Proti Arautům nerespektující
Ty, co vkročili zabahněnýma nohama na naše moudré nápisy na hrobkách.

Naši sílu hrdě dosvědčím:

Uctívám Vás, pro ně mé zbraně zabijí Boha.

Ach! Velké křídla Beezlebutha
Poctíte mě a uspíte
syna v jemných rukou Manitoua
Kde spíš pod neúnavnou oblohou.

Pro úsvit vědomostí je Jižní Znamení
Delfos znova odhalí své světlo
A tyto oči se budou opájet drahocenným vínem
Ale jsou slepé, ignorance bude jediným vzdychem!

V naší síle zas vás utvrdím:

Uctívám Vás, jste mým Úkrytem.
A jejich zprávu odhalím.

Protože: "Quod sciptum, Scripsi!"

A Jižní směs nezvyklé moudrosti
Toto smyslné médium fylozofie
Bude jedinou a svatou vědou
A tyto řádky budou sny a věštbou!

"Ecce Homo!" Tomuto říkáte moudré
Kdo zničí tu ostudnou díru běžných smyslů
Nerespektujících pravé tajemství odkazů
Ti, kteří jsou, ovečkami, ucítí ostré kopí inteligence!

Uctívám Vás. "Quod sciptum, Scripsi!"
Uctívám Vás."Consummatum est!"

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.