Pátek, 05. června 2020, svátek má Dobroslav

Tekken 5 Sparking - Tekken

TTekken - - Tekken 5 Sparking

Ohodnoť toto video:
347907

I'm here now
I'm doing the best I can
Where are you now?
Did your dreams come true?
Here we go

Get out! get out!
Sparking!
Get out!
Sparking!

What doeas the word "peace" mean?
There should only be a smiling face?
Answer me, reticent God
But the sun rises agian
When will that time return?
Swear you won't give up

Break down! Everithing day by day
Freak out! Anything step by step
Live the sin and let me know, live the sin
Break down! Make my story
Get down! They called history
My heartbeat gonna be faster
Shout! Shout! Shout! Shout! Soul!

Destiny or deadly
I don't care which one's walking this way
There're nothing together
What if I go back to zero?

Get power of infinity
All mean together make one man
at the time of an importent decision
Please do not lose the vision
You're the one
Show me only your dance in earnest
Even wrapped in darkness
Light is beyond the horizon

Sparking!
Belive your own energy
Super king!
Get by my hands
Sparking!
Now open your wings
Super king!
You can do it
Get up! Get up! Get up! Get up! Get up!
Take it to the top of the world
Sparking!!

Teď jsem tady
Dělám, to nejlepší co můžu
Kde jsi teď?
Vyplnili se tvé sny?
Jdeme na to

Vypadni! Vypadni!
Jiskření!
Vypadni!
Jiskření!

Co slovo "mír" znamená?
Měla by být jen usmívající se tvář?
Odpověz mi, Zamlklí Bože
Ale slunce opět vyjde
Kdy se vrátí ten čas?
Přísahal bych, že jste se nevzdáš

Selhat! Všechno den co den
Vzrušení! Cokoli krok za krokem
Žít hřích a dej mi vědět, žít hřích
Selhat! Dělat můj příběh
Skácet! Volali historii
Můj tep bude rychlejší
Křik! Křik! Křik! Křik! Duše!

Osudný nebo smrtonostný
Nezajímá mě který zních chodí touhle cestou
Tam jsme nic spolu
Co když se vrátím k nule?

Získat nekonečnou moc
Všechno znamená spolu vytvořit jednoho člověka
v době importních rozhodnutí
Prosím, neztrať vizi
Ty jsi ten,
Ukaž mi jen tvůj tanec vážně
Dokonce zabalené ve tmě
Světlo je za horizontem

Jiskření!
Věř svojí vlastní energii
Super král!
Dostat mýma rukama
Jiskření!
Nyní roztáni křídla
Super král!
Můžeš to udělat
Vstávej! Vstávej! Vstávej! Vstávej! Vstávej!
Vezmi si to na vrchol světa
Jiskření!

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.