Pondělí, 22. července 2024, svátek má Magdaléna

For My Sins - A Death For Every Sin

AA Death For Every Sin - - For My Sins

Ohodnoť toto video:
176401

In a time where hope is lost,
I have sworn myself, never follow the lost souls.
Walking this shattered world, prophecizing a bitter end.
I won't bow down to them or their god.
All your righteous words.
They were never for me.
All your righteous words, they were never for me.
All your righteous lies, they were never for me.
They won't change me, I live for myself.
Talking of redemption when no one died for my sins.
I see your faith for what it truly is.
All your righteous words, they were never for me.
All your righteous lies, they were never for me.
They won't change me, I live for myself. fuck you!
I've watched you fall from grace.
No one died for my sins.

V èasu kde nadìje je ztraceny
já jsem pøísahal já sám,nikdy neuposlechne ztracená duše
chùze toto se rozbila svìt, prophecizing závit kotevního lana na úvazníku
já ne se nebudu ohnout dolù k tobì nebo jejich bùh
všechno vaše spravedlivá slova
oni nebyli nikdy pro mì
všechno vaše spravedlivá slova, oni nebyli nikdy pro mì
všechno vaše spravedlivé lži, oni nebyli nikdy pro mì
oni bude ne mìní mì,Já žiji pro sebe
hovoøím o spáse kdy nikdo zemøel pro mé høíchy
já vidím vaši víru kvùli tomu , co to opravdovì je
všechno vaše spravedlivá slova, oni nebyli nikdy pro mì
všechno vaše spravedlivé lži,oni nebyli nikdy pro mì
oni bude ne mìní mì,Já žiji pro sebe. vyseru se na vás!

Já jsem sledoval vy padáte ze slušnosti
Nikdo zemøel pro mé høíchy

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.