Středa, 29. května 2024, svátek má Maxmilián

Tortured Days - A Death For Every Sin

AA Death For Every Sin - - Tortured Days

Ohodnoť toto video:
1870

Life is hard when it has no meaning.
I've never felt so low.
No one to blame out but myself,
so now I have to make things right.
If not, I'll just sink deeper towards the bottom.
Where did it all go wrong?
I have forgotten when.
I'm always failing the trials I'm face with.
I just hope that these tortured days will have an end.
I'd give anything to forget the thoughts that plague me.
What do you do when you want to forget a broken past?
Fucking up is how your learn, I know, I've been here before.
But when the truth lays out before you, it has you dying cold.
Searching for a way out, I can't let this last forever.
Now i will confront what I've fought with for so long.

Život je tvrdý kdy to má nevšední
já jsem nikdy cítit se tak nízký
Nikdo k vinì ven ale já sám
tak nyní já musím udìlat vìci pravé
jestliže ne, Já jen klesnu hlubší smìrem k spodní èásti
kde udìlal to všechno jít špatnì?
Já jsem zapomenul kdy
já vždy selžu soud já jsem pokrýt
já jen nadìje že tyto muèí dny bude mít konec
já jsem mìl dát cokoli zapomenout na myšlenky které zamoøení mì
co dìláš když chcete zapomenout rozbitou minulost?

Zmrvit je jak váš nauèit, Já znám,Já jsem byl zde pøed
ale kdy pravda vystaví pøedtím než ty, to má vás umírající chladné
hledání cesty ven,Mohu nechat toto poslední navždy
nyní i zkonfrontuje co já mám bojovat s po tak dlouhou dobu

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.