Pátek, 10. července 2020, svátek má Libuše a Amálie

As Good As New - ABBA

AABBA - Voulez-Vous - As Good As New

Ohodnoť toto video:
177327

I'll never know why I had to go
Why I had to put up such a lousy rotten show
Boy, I was tough, packing all my stuff
Saying I don't need you anymore, I've had enough
And now, look at me standing here again 'cause I found out that
Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma my life is here
Gotta have you near

As good as new, my love for you
And keeping it that way is my intention
As good as new and growing too
Yes, I think it's taking on a new dimension
It's as good as new, my love for you
Just like it used to be and even better
As good as new, thank God it's true
Darling, we were always meant to stay together

Feel like a creep, never felt so cheap
Never had a notion that my love could be so deep
How could I make such a dumb mistake
Now I know I'm not entitled to another break
But please, baby, I beg you to forgive 'cause I found out that
Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma my life is here
Gotta get you near

I thought that our love was at an end but here I am again

As good as new, my love for you
And keeping it that way is my intention
As good as new and growing too
Yes, I think it's taking on a new dimension
It's as good as new, my love for you
Just like it used to be and even better
As good as new, thank God it's true
Darling, we were always meant to stay together

Yes the love I have for you feels as good as new
Darling, we were always meant to stay together

Já nikdy ne- nebudu vìdìt proè já je musel jít
Proè já jsem musel postavit takovou hnusnou shnilou pøehlídku
Chlapec, já jsem byl nepoddajný, balení celý mùj materiál
Øíkající já nepotøebuji vy tak jak tak, už mám dost
A právì teï, pohled na mì stojící i zde ' pøíèina já jsem zjistil to
Máma mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mùj život je tu
Mít máte vy blízko

Zánovní, má láska k tobì
A držení to tímto zpùsobem je mému zámìr
Zánovní a pìstování také
Ano, já myslím, že to je èinící nová dimenze
To je zánovní, má láska k tobì
Právì jako to bývalo a ještì lépe
Zánovní, dìkujte Bohu tomu je pravda
Miláèek, jsme byli vždy mínìní držet

Cítíte se jako podlézavec, nikdy cítil tak levný
Nikdy mìl názor, že má láska by mohl být tak hluboce
Jak mohu udìlat takovou hloupou chybu
Teï vím že já jsem - .p.) ne mám nárok na dalšímu pøerušení
Ale prosím, dítì, já žádám vy prominout ' pøíèinu já jsem zjistil to
Máma mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mami mùj život je tu
Mít dostanete vy blízko

Myslel je si, že naše láska byla u konce ale zde já jsem znovu

Zánovní, má láska k tobì
A držení to tímto zpùsobem je mému zámìr
Zánovní a pìstování také
Ano, já myslím, že to je èinící nová dimenze
To je zánovní, má láska k tobì
Právì jako to bývalo a ještì lépe
Zánovní, dìkujte Bohu tomu je pravda
Miláèek, jsme byli vždy mínìní držet

Ano láska, kterou já mám pro vy cítí zánovní
Miláèek, jsme byli vždy mínìní držet

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.