Neděle, 19. ledna 2020, svátek má Doubravka

Stay - ABBA

AABBA - Nezařazené písničky - Stay

Ohodnoť toto video:
177420

I know, you've been around
I don't mind
You know, I've been down before
For such a long time

We both wanna care
Lonely hearts searching for someone there
We could have, should have
All the love we've waited to share

Stay, I want you to stay
Isn't it time we stopped running away?
Stay, I want you to stay
Isn't it time we stopped running away?

You know I need you
And I know that you need me too
Come close and look in my eyes
There's a light shining for you

Stay, I want you to stay...

Make up your mind, decide
We could be making love tonight
Tell me yes and not I might
Open the door it's gonna be alright

Make up your mind, decide
Open the door it's gonna be alright

Stay, I want you to stay...

Já znám, vy jste byli kolem
Nevadí mi
Znáte, já jsem byl dolù pøedtím
Pro takový dlouho

My oba chtít staráme se
Osamìlá srdce hledání nìkoho tam
Byli bychom mohli, mìl by mít
Všichni láska, kterou my èekal - .p.) sdílet

Zùstat, já chci, abys zùstat
Není tomu èas, který my jsme zastavili útìk od?
Zùstat, já chci, abys zùstat
Není tomu èas, který my jsme zastavili útìk od?

Znáte já potøebuji vás
A já vím, že vy potøebujete já také
Málem udìlat a dívejte se podle mého mínìní
Tam je svìtlo svítící pro vás

Zùstaòte, já chci, abys zùstat...

Udìlejte si svùj názor, rozhodnìte se
My jsme mohli dìlat lásku dnes veèer
Øekni mi ano a ne možná, že bych
Otevøete dveøe to má chystáte se jste vše v poøádku

Udìlejte si svùj názor, rozhodnìte se
Otevøete dveøe to má chystáte se jste vše v poøádku

Zùstaòte, já chci, abys zùstat..

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.