Pátek, 29. května 2020, svátek má Maxmilián

I'll Be Damned - D12

DD12 - - I'll Be Damned

Ohodnoť toto video:
215564

[Proof - Intro]
Yeeaah! This is DJ Seven Deuce, live at
Club Runyan, where all girls with burgundy hair get in free.
G-Unit in da house! What up baby.
Performin' live tonight live on stage. . .Captain Save-'em-hoe,
and the fabulous Case y'all. Stick 'em out y'all.
All my Detroit playas, let's go!

[Kon Artis - Chorus]
I ain't set the stroke and I ain't for games,
I just came to fuck and maybe get some brain.
I got a woman at the crib so I ain't your man.
I'll be damned, I'll be damned, I'll be damned.
You know all I really wanna do is fuck. I ain't
gon' let a money hungry women set me up.
And if you think I'm that stupid you done pressed your luck.
I'll be damned, I'll be damned, I'll be damned.

[Kon Artis]
You gave right. Yes I love monage-é-tois
and I got drawers as big as guys's big "wah".
I'm a trick daddy nigga, so bitch how you figure
that I wouldn't turn my niggas on to you when I hit ya.
I probably could forget ya if I hadn't been drunk,
but choke a dunkadunk, keep my mind on hump.
When my mind's on hump to me my .9's in the trunk,
and Denaun got a line for every fine bitch I hunt.
Not once, twice, but three times the lover
that your man is, and I'm a freak undercover.
I got plans for you, trick, I don't need a baby mother.
I got five of them motherfuckers tryin' to smother me already.
We can't go steady, but you can give me head.
Give me that, get the hell out my bed, and leave the shit.
My chap lips will cut nipples when breast fed,
and on the way, leave the bread with Achman.
I'd love for you to stay but I got another date,
with a fat chick that eat cake on playskates.
She rubbed my funky ass feet and feed me grace
plus my man in the closet ran out of videotape.

[refrén]

[Swift]
I'ma make this one thing clear,
ain't no woman hear gon' ruin my career.
All the hell you doin' is pursuin' a dream,
that's when you find out that life ain't truly what it seems.
All these hoes be lyin', bullshittin' each other.
And why the hell Kobe Bryant didn't wear a rubber.
He might as well have went and told the hoe that he love her.
I'm sure as hell ain't gonna go to court for my mother,
or my wife, and my sisters. So motherfuck a mistress.
They signin' a contract before these bitches hit this.
Never will a woman take me out that way.
I keep a RCA camera in there motherfuckin' face.

[refrén]

[Bizarre]
What's your name again? It doesn't matter.
My name is Bizzy, a bodygaurd for Mr. Mathers.
Sit down girl. Let me get you a drink.
I'ma buy you a mink, and rape you in the sink.
From day one, I knew you was a hoe.
I put a rubber on my toe and fucked you some mo'.
Turn around, let me see your nasty ass.
Put on a Jason mask while I take off your maxi pads.

[Kuniva]
These hoes be on some bullshit. Always tryin' to pull shit
outta they ass. Get mad and put you on blast.
Tell 'em bitches how she fucked you,
sucked you, put it on you, boned you.
Yappin' off with they mouth sayin' she loved you.
All on your dick, callin' your phone, spazzin' and shit.
Havin' a fit until you feel like callin' it quits.
Then she starts callin' your chick,
wantin' to fight. Everytime you show up at a gig,
she front row with her friends. Flippin' you off.
Follow you to the bar, the bathroom,
the parkin' lot, to the car, pissin' you off.
Until you blackout, now you and the hoe is havin a scrapout.
You get locked up for assault and now you asked out.

[refrén]

[Důkaz - Intro]
Yeeaah! To je DJ Sedm Deuce, Live at
Club Runyan, kde se všechny dívky s vlasy si v burgundské zdarma.
G-Unit In Da House! Co až dítě.
Performin 'žijí dnes v noci žije na jevišti. . . Kapitán Uložit-'em-motyčka,
a báječná věc y'all. Stick 'em ven y'all.
Všechny mé Detroit Playas, pojďme na to!

[Kon Artis - Chorus]
I není nastaven na mrtvici a já, není pro hry,
Přišel jsem do prdele a možná i trochu mozek.
Dostal jsem se ženou na dětskou postýlku takže není tvůj muž.
Budu se propadnu, budu se propadnu, budu se propadnu.
Víte, všechno, co opravdu chcete udělat, je kurva. I není
gon 'ať peníze hlad ženy mě podrazil.
A jestli si myslíte, že jsem hloupá, že to udělal lisované své štěstí.
Budu se propadnu, budu se propadnu, budu se propadnu.

[Kon Artis]
Dal jsi pravdu. Ano mám rád monage-E-tois
a já mám skříň tak velká jako chlapi velkých "wah".
Jsem Trick Daddy negře, tak jak myslíš ty děvko
Chtěl bych, že ne zase my niggas na vás, když jsem tě praštil.
Asi by mohl zapomenout na tebe, pokud jsem nebyl opilý,
sytič, ale jeden dunkadunk, nechte svou mysl na hrb.
Když si moje mysl je na hrb, aby mi ,9 'je v kufru,
Denaun a dostal pokutu za každý řádek děvko jsem lovil.
Ani jednou, dvakrát, ale třikrát milence
že váš muž je, a já jsem úchyl tajně.
Mám plány pro vás trik, nemám potřebu dítě matce.
Dostal jsem pět z nich snažím svině ', aby mi již udusit.
Nemůžeme jít ustálený, ale můžete si dejte mi hlavou.
Dej mi to, dostat se ven mé posteli, a ponechat hovno.
Moje popraskání rtů povede ke snížení bradavky prsa, když krmí,
a na cestě, opustit chleba s Achman.
Já bych rád, abyste pobyt, ale mám jiný den,
s tlustá kočka, která jedí koláče na playskates.
Ta moje funky vygumovaný zadek nohy a krmiv mně milost
plus můj muž v šatníku běžel v kazetě.

[refrén]

[Swift]
Jsem jedna věc, aby to bylo jasné,
není žádná ženská slyšet gon 'zničit moji kariéru.
Všechny vás dělá peklo 'je pursuin' snu,
to je, když zjistíte, že život není opravdu to, co se zdá.
Všechny tyto kultivátory být lyin ', bullshittin' sobě navzájem.
A proč se sakra Kobe Bryant nebyla nosit kaučuku.
Ten by mohl mít stejně šli a oznámili, že se okopávat ji miluju.
Jsem si jistá, jak to sakra není to jít k soudu, moje matka,
nebo moje žena a moje sestry. Takže motherfuck milenku.
Jsou signin 'smlouvu předtím, než se tyto kurvy tento hit.
Nikdy se ženou Take Me Out to tak.
I zachovat RCA fotoaparát tam motherfuckin 'tvář.

[refrén]

[Bizarní]
Jaké je vaše jméno? Nezáleží na tom.
Mé jméno je Bizzy a bodygaurd pana Mathers.
Posaď se holkou. Dovolte, abych vám něco k pití.
I'ma koupit ti norek, znásilnění a jste v dřezu.
Od prvního dne jsem věděl, že jste byla motyka.
Já jsem gumovým na můj prst v prdeli a vy některé mo '.
Otoč se, Ukaž mi svůj ošklivý zadek.
Dejte na masce, zatímco jsem Jasona Sundej si maxi podložky.

[Kuniva]
Tyto kultivátory být pro některé kravina. Vždy se snažím 'tahat hovna
Outta jim zadek. Naštvat a dát vám k odstřelu.
Řekni 'em kurvy, jak jste v prdeli,
olizovat vás, dejte je na vás, vykostěné vás.
Yappin 'volno s jejich úst sayin' ona tě miloval.
Vše o vaši ptáka, callin 'telefonu, spazzin' a tak.
Havin 'a fit, dokud se nebudete cítit jako callin' to nevzdává.
Tedy ona začne callin ', vaše kočka,
wantin 'bojovat. Jakmile jste se zobrazují na koncert,
Ona přední řady se její přátelé. Flippin 'Vám off.
Sledujte vás do baru, na záchod,
v parkin 'hodně, do auta, pissin' Vám off.
Dokud to výpadek proudu, nyní vás a okopávat je havin jeden scrapout.
Získáte zavřený za napadení a nyní jste chtěla ven.

[refrén]

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.