Úterý, 20. srpna 2019, svátek má Bernard

Knights Of The 21st Century - Hammerfall

HHammerfall - Chapter V: Unbent, Unbowed, Unbroken - Knights Of The 21st Century

Ohodnoť toto video:
245712

Words unspoken, sworn in secrecy
A burning flame for the ones who believe
The prophecy

Revelations from the sun as of the moon
In seven nights we became history
The prophecy

On a cold dark night
We set our sails to search for land so far away
Searching for the truth

There's a howl in the wind
On this mystic trail of water we sail on
The source of youth

And the storm breaks loose on the seven seas
Tag on the signs on the mounting sun

Northern light is shining on for us
Breaking the ice in search for tomorrow
Setting the sails into the future
Leave all your fears and your sorrows

From the mountain side
Came a twisted wind, it brought us new insight
Whispering these words

Come in the midst you'll see
Said a voice, I thought it was the prophecy
The secrecy unheard

And on the violent sea there's tranquillity
We saw the signs on the mountain side

Northern light is shining on for us
Breaking the ice in search for tomorrow
Setting the sails into the future
Leave all your fears and your sorrows

A secret passage never to be found
In front of us a delusion of sight
The prophecy

From the mountains and the rivers down below
A silent breeze, there's a wail in the wind
The prophecy

We've come from a land so far away
We bow down to the words you pray
Storming down the mountain side
No place to go, no place to hide

Solo: Oscar, Stefan

Here we stand under of cover the moonlight
Oh, the prophecy was bound to fail
Here we are, nowhere to be found
We're trapped in another world and the journey's just begun

Ah, ah, ah…

Northern light is shining on for us
Breaking the ice in search for tomorrow
Setting the sails into the future
Leave all your fears and your sorrows

Northern light is shining on for us
Breaking the ice in search for tomorrow
Setting the sails into the future
Leave all your fears and your sorrows

Slova nevyslovené, přísežným v utajení
A hořící plamen pro ty, kdo věří
Proroctví

Odhalení ze slunce k Měsíci
V sedmi nocí jsme se stali historie
Proroctví

Na chladné temné noci
Nastavili jsme náš plachet pro hledání pozemku tak daleko
Hledání pravdy

Je tu kvílet ve větru
Na této trase mystic vody jsme plavit na
Zdrojem pro mládež

A bouří přestávky na volné sedmi moří
Tag na tabulích na montážní neděle

Severní světlo svítí na nás
Prolomit led v hledání zítra
Nastavení plachet do budoucnosti
Nechejte všechny své obavy a vaše bolesti

Z horských stranu
Přišel zkrouceny vítr, to nás přivedla nový pohled
Šeptání těmito slovy

Přijďte uprostřed uvidíte
Řekl hlas, já myslel, že to bylo proroctví
Tajnost nevyrovnaném

A na násilné moře je tu klid
Viděli jsme znamení na horské straně

Severní světlo svítí na nás
Prolomit led v hledání zítra
Nastavení plachet do budoucnosti
Nechejte všechny své obavy a vaše bolesti

A tajné chodby nikdy možné najít
Před námi klamu zraku
Proroctví

Z hor a řek dole
Tiché vítr, tam to kvílet ve větru
Proroctví

Zjistili jsme pocházejí z půdy tak daleko
Jsme klaněti se slova vás modlit
Storming dolů na horské straně
No kam jít, není kam se schovat

Solo: Oscar, Stefan

Zde stojíme za krytí na melouchy
Oh, proroctví byl odsouzen k nezdaru
Tady jsme, kam lze nalézt
Jsme uvězněni v jiném světě a cesty, to prostě začalo

Ach, ach, ach ...

Severní světlo svítí na nás
Prolomit led v hledání zítra
Nastavení plachet do budoucnosti
Nechejte všechny své obavy a vaše bolesti

Severní světlo svítí na nás
Prolomit led v hledání zítra
Nastavení plachet do budoucnosti
Nechejte všechny své obavy a vaše bolesti

Nejnovější videoklipy

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Mark Anthony - You sang to me - 2000 - Hitparáda - Music Chart

Mark Anthony - You sang to me
Autor: 2000 - Hitparáda - Musi...
Album: Hitparáda
Přidáno: 26.7.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.