Neděle, 19. ledna 2020, svátek má Doubravka

Faith Wont Fail - Katy Perry

KKaty Perry - Christian Gospel - Faith Wont Fail

Ohodnoť toto video:
304098

You could throw me
In the fire
And I won't be burned
For my faith
Is Your desire
And Your love endures

You could throw me
In the prison cell
Shackle me up
Against the rail
But time
And time again
My faith won't fail

Chorus:
For He'll prevail
In the midst of all
My trials
And tribulations
And He'll prevail
In the midst of all
My sin
And temptations
He'll prevail
When I fall
And He
Will pick me up
For time
And time again
My faith won't fail
Time and time again
My faith won't fail

You could cast me
In the lion's den
But they won't harm me
For Your grace
Surrounds me
And it sets me free

And I can walk
Upon the water
And I will not drown
For my eyes are
Set upon You
And no one
Can bring me down

For His angels
Surround me
And You've poured out
This blood covering
And I will walk
And not fail
For time
And time again
My faith won't fail
Time
And time again
My faith won't fail

Mohli byste mi hodit
V ohni
A nebudu se spálí
Pro mou víru
Je Vaše přání
A vaše láska trvá

Mohli byste mi hodit
Ve vězeňské cele
Připoutání mě
Proti železnici
Ale čas
A znovu
Moje víra nezklame

Chorus:
Pro Bude převládat
Uprostřed všech
Moje pokusy
A soužení
A on se bude převládat
Uprostřed všech
Můj hřích
A pokušení
Bude převládat
Když jsem se pokles
A On
Bude mě vyzvedl
Pro čas
A znovu
Moje víra nezklame
Znovu a znovu
Moje víra nezklame

Mohli byste mi cast
Ve lví doupě
Ale neublíží mi
Pro Vaše milost
Obklopuje mě
, A to stanoví mi zdarma

A můžu chodit
Po vodě
A nebudu topit
Pro mé oči
Set na vás
A nikdo
Může mě srazil k zemi

Pro jeho andělé
Mě obklopují
A vy jste vylil
Tato krev pokrývající
A budu chodit
A bez problémů
Pro čas
A znovu
Moje víra nezklame
Čas
A znovu
Moje víra nezklame

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.