Středa, 01. dubna 2020, svátek má Hugo

Keep It Together - Madonna

MMadonna - Like a Prayer - Keep It Together

  |   Přidáno 31.7.2011 uživatelem nixname
Ohodnoť toto video:
17974

Keep, keep it together
Keep people together forever and ever

I got brothers, I got some sisters too
Stuck in the middle tell you what I'm gonna do
Gonna get out of here, I'm gonna leave this place
So I can forget every single hungry face
I'm tired of sharing all the hand me downs
To get attention I must always be the clown
I wanna be different, I wanna be on my own
But Daddy said listen, you will always have a home

[Chorus:]

Keep it together in the family
They're a reminder of your history
Brothers and sisters they hold the key
To your heart and your soul
Don't forget that your family is gold

I hit the big time but I still get the blues
Everyone's a stranger, city life can get to you
People can be so cold, never want to turn your back
Just givin' to get something
Always wanting something back
When I get lonely and I need to be
Loved for who I am, not what they want to see
Brothers and sisters, they've always been there for me
We have a connection, home is where the heart should be

[chorus]

[Intermediate:]

When I look back on all the misery
And all the heartache that they brought to me
I wouldn't change it for another chance
'Cause blood is thicker than any other circumstance

When I get lonely and I need to be
Loved for who I am, not what they want to see
Brothers and sisters, they've always been there for me
We have a connection, home is where the heart should be

[intermediate]
[chorus]

Keep, keep it together
Keep people together forever and ever
[repeat and fade]

Zachovat, udržovat ji společně
Mějte lidé spolu navždy

Mám bratry, sestry, mám taky
Stuck uprostřed říct, co jsem chtěl udělat
Bude se odsud dostat, já jsem chtěl opustit toto místo
Takže můžu zapomenout na každý jednotlivý hlad tvář
Jsem unavený sdílení všech rukou mi vyprazdňuje
Chcete-li získat pozornost I musí být vždy klaun
Chci být různé, já chci být sám
Ale tatínek řekl: Poslouchej, ty budou mít vždy domů

[Chorus:]

Nech si to spolu v rodině
Jsou připomenutí historie
Bratři a sestry, které jsou klíčem k úspěchu
Chcete-li vaše srdce i duši
Nezapomeňte, že vaše rodina je zlato

Trefil jsem velký čas, ale já pořád dostávat blues
Každý, kdo je cizinec, městský život se může dostat k vám
Lidé si mohou být tak chladná, nikdy se chtějí obrátit zády
Jen givin 'na něco
Vždy kteří chtějí něco vrátit
Když jsem se osamělý a potřebuji, aby se
Miloval pro kdo jsem, a ne to, co chtějí vidět
Bratři a sestry, že jsme vždy byli tam pro mě
Máme-li se připojit, domov je místo, kde srdce by měla být

[Chorus]

[Středně:]

Když se podívám zpátky na všechny bída
A všechen zármutek, že přivedli na mě
Já bych to nemění na další šanci
'Protože krev je hustší než jakákoliv jiná okolnost

Když jsem se osamělý a potřebuji, aby se
Miloval pro kdo jsem, a ne to, co chtějí vidět
Bratři a sestry, že jsme vždy byli tam pro mě
Máme-li se připojit, domov je místo, kde srdce by měla být

[meziprodukt]
[Chorus]

Zachovat, udržovat ji společně
Mějte lidé spolu navždy
[opakovat a blednout]

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.