Středa, 23. června 2021, svátek má Zdeňka

Wolves From The Fog - Moonspell

MMoonspell - Under Satanæ - Wolves From The Fog

Ohodnoť toto video:
288429

Hear the howling...
Narration:
As the light falls and darkness paints the sky in black, a
cold Moon shines
and the red somber eyes awake, the forest whispers..Oh! Whis-
pers my
unholy name,
from a frozen Mist I rise, I, Wolf, rise!
And my brothers will attack under this blood sign...

Wolves from the fog will join in a nocturnal operetta.
When the wind sounds bohemia and the trumpets loud bacanal.
Oh! Fausts and ninfs the joy of Nahima, Mistress of the Sab-
bat.
Soon we'll be embraced by our father - the one with horns.
Satan is rejoicing in pleasure destroying the shapes of flesh.
... and once again from the fog, with horns on head came the
Wolf carrying in is shoulder the sacrifice, a beauty to this Walpurgis Eve.
As, to the somber image of our God, the Wolf with Horns I walk!

(Spring 1992)

Slyš vytí...
Narration:
Když světlo padá a temnota maluje oblohu na černo, chladný Měsíc svítí
a rudé zádumčivé oči se probouzí, les šeptá... Ach!
Šep-
tej mé
pekelné jméno,
z mrazivé mlhy povstanu, já, Vlk, povstanu!
A mí bratři zaútočí pod tím krvavým znamením...

Vlci z mlhy se připojí k noční opeře.
Když větrné zvuky bohémie a trumpety hlasitě zní.
Ach! Fausti a nymfy se připojí k Nahimě, Paní
Sab-
batu.
Brzy obejme nás náš otec - ten s rohama.
Satan jásá v potěšení z ničení obrysů těl.
... a znovu z mlhy, s rohy na hlavě přichází
Vlk nesoucí na ramenou oběť, krásu tohoto
Valpružiného Večera.
Jak, ta zádumčivá podoba našeho Boha, Vlka s Rohy, kráčí!

(Léto 1992)

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.