Sobota, 15. srpna 2020, svátek má Hana

Slovenská Hádzaná feat Vec Orion - Zverina

ZZverina - Zvieraci Instinkt - Slovenská Hádzaná feat Vec Orion

Ohodnoť toto video:
377604

Keď si u nás doma v krčme treba dať do nosa
som tam rýchlejšie jak pred bránkou Marián Hossa
za pultom ???? doskáču keď chcem objednávať
tak problém určite nemáva Zdeno Chára
držíme sa porekadla kto nepije neprežije
lebo tek čo všetko prepil by sa najradšej zabil
sme v krčme iba styria poldecákov aspoň stovka
tomuto hovorím využitá presilovka
niesú tu protihráči ani rozhodca
vyhrávam 4:1 štyri pivá jedna vodka
výhovorky neplatia ani čajky džúsiky
abstinenti tu končia na trestnej lavici
barman je ako tréner stará sa o mužstvo
stíha nalievať aj keby že je nás tu dvesto
niektorí nevládzu lebo hra je nekonečná
ale takmer plačeme keď príde záverečná.

Ideme chlastať ide sa do krčmy
vypije najviac ten kto je tam prvý
nevyhrávaš ak tam niesom a si tam ty
už som dávno pod stolom a som mŕtvy

Ideme chlastať ide sa do krčmy
vypije najviac ten kto je tam prvý
nevyhrávaš ak tam niesom a si tam ty
už som dávno pod stolom a som mŕtvy

Nazdar starý ako? Uhhh!!! Dá sa.
Akurát si pripadám jak na nútených prácach
Počúvam to zo všetkých strán
že čo mám v pohári a že si s nimi dám
Chlapci musel by som mať prstov ako vlasov
aby som na ruke spočítal moje kontakty s fľašou
museli by ste napustiť bazén
aby bolo jasné koľko z toho sa vylialo na zem
môžem piť v práci a väčšinou zadarmo
je veľmi ťažké nepiť keď robíš na baroch
pitie na baroch a na baroch pitie na baroch pitie na baroch
Nietorí jedinci sa ma snažia presvedčiť
že to nejsom ja že byť triezvy mi nesvedčí
tak keď ma znova zbadáš na*ebaného
ja za to nemôžem to ma Zverky naviedol.

Ideme chlastať ide sa do krčmy
vypije najviac ten kto je tam prvý
nevyhrávaš ak tam niesom a si tam ty
už som dávno pod stolom a som mŕtvy

Ideme chlastať ide sa do krčmy
vypije najviac ten kto je tam prvý
nevyhrávaš ak tam niesom a si tam ty
už som dávno pod stolom a som mŕtvy

Čauko zverky prej znáš supr holky
zveš mňě na lov jak do Tatr na kamzíky
moje kulovnice je nabitá
rozbíjame teraz šampitá
nikdo sa mňě na nic nepytá
ale koreňovica je dopitá¨
skóruju jak Jirka dopitá
rybár loví v síři styri jelitá
kdo je iglu pán Zverina
s bratrama z Čech je jedna rodina
ale pamatuješ si na Kežmarok
když si po pivu neudělal ani krok
kdo ti tenkrát zachránil prdel
byl to tvúj strážny aňďel sysel
sem rád že sem na Slovensko přijel
pro změnu Zverina Vecko a Vorel

Ideme chlastať ide sa do krčmy
vypije najviac ten kto je tam prvý
nevyhrávaš ak tam niesom a si tam ty
už som dávno pod stolom a som mŕtvy

Ideme chlastať ide sa do krčmy
vypije najviac ten kto je tam prvý
nevyhrávaš ak tam niesom a si tam ty
už som dávno pod stolom a som mŕtvy

When at home in a pub should be put into the nose
I was there before the goal as quickly Marian Hossa
behind the counter?? catches the worm when I want to order
so the problem certainly nemáva Zdeno Chara
We keep saying the person who does not drink survive
tek because what the transcript would be most likely killed
we are in a pub only four poldecákov at least a hundred
This is the used power play
There are not all opponents or the referee
4:1 win four beers a vodka
Excuses do not pay gulls džúsiky
Abstainers also end on the penalty bench
bartender is like a coach cares about team
pour prosecuted even if it is us here two hundred
some nevládzu because the game is endless
but almost cry when it comes to the final.

We're going to guzzle it to the pub
drink more than one who is there first
wins if I'm not there and there you have
I have long been under the table and I'm dead

We're going to guzzle it to the pub
drink more than one who is there first
wins if I'm not there and there you have
I have long been under the table and I'm dead

Hi how old? Uhhh! Can.
I feel just as forced labor on
I hear it from all sides
that what I have in the cup and that will give them
Guys I would have to have fingers like hair
so I counted my hand contacts with the bottle
you would have to fill the pool
make it clear how much of it is spilled on the ground
I drink at work and mostly free
is very difficult to drink when doing the bar
drinking in pubs and bars to drink at bars drinking at bars
Nietorí individuals are trying to convince me
that's not me that being sober is against me
so when he sees me again to ebano
*I can not for me to instigate Zverko.

We're going to guzzle it to the pub
drink more than one who is there first
wins if I'm not there and there you have
I have long been under the table and I'm dead

We're going to guzzle it to the pub
drink more than one who is there first
wins if I'm not there and there you have
I have long been under the table and I'm dead

Hi there Zverko know they say girls supr
message me on how to hunt the chamois Tatr
My rifle is charged
breaks now šampitá
nobody will not ask me for anything
but root trees is Dopita ¨
Jiri Dopita nearly as
angler fish in the range of four black pudding
Who is Mr. Game igloo
with bratrama of Bohemia is a family
but remember to Kežmarok
when, after a beer did not step
who you then save my ass
It was your guardian angel gopher
here that liked to come to Slovakia
Change Game clamshell and Vorel

We're going to guzzle it to the pub
drink more than one who is there first
wins if I'm not there and there you have
I have long been under the table and I'm dead

We're going to guzzle it to the pub
drink more than one who is there first
wins if I'm not there and there you have
I have long been under the table and I'm dead

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.