Neděle, 16. června 2024, svátek má Zbyněk

Mutiny - A Brand

AA Brand - - Mutiny

Ohodnoť toto video:
176284

After all this time
Dreams to pieces
With this ultra ultra ultra violence
Can somebody explain
Why the hell we got so mean
Why the hell we have to put the blame upon each other
Beats me

Bridge
There’s no lack of fate
I assure you x3

After all the trouble we’ve been through
Girl you know as well what we’re headin’ to
And we never meant to do you no harm
Well who needs opinions?
I got one, you got one, everybody’s got one
And we never meant to do any harm

Bridge

Chorus:
After all this time dreams to pieces, you’ve got to release it emotional mutiny
After all this time trying to make up we’re heading for a break-up emotional mutiny

People x2 do change x2 over night x2 and you and I x2 are 2 of a kind x2
While we never meant to do any harm

Chorus

Potom všem tentokrát
Sny na kusy
S touto ultrou ultrou ultrou násilí
Mùže nìkdo vysvìtlí
Proè peklo, které my jsme byli dostalo tak mínit
Proè peklo, které musíme dávat vinout na navzájem
Tluèe mì

Most
Není žádný nedostatek osudu
Ujištuji vás x3

Po všichni problém, který my jsme byli skrz
Dívka, kterou znáte také co my jsme záhlaví'
A my nikdy jsme nemínili žádnému ublížení
Dobøe kdo potøebuje názory?
Já jsem dostal jeden, vy jste dostali jeden, každého jste byli jste dostali jeden
A my nikdy jsme mínili dìlat nìjaké ublížení

Most

Pìvecké sbory:
Potom všem tentokrát sní na kusy, vy musíte uvolnit to emoèní vzpoura
Potom všem tentokrát pokus o tvoøit my jsme záhlaví pro rozpad emoèní vzpoura

Lidi x2 mìní x2 pøes noc x2 a vy a já x2 jsem 2 téhož druhu x2
Zatímco my nikdy jsme mínili dìlat nìjaké ublížení

Pìvecké sbory

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.