Čtvrtek, 13. června 2024, svátek má Antonín

Something To Die For - A Death For Every Sin

AA Death For Every Sin - - Something To Die For

Ohodnoť toto video:
176403

No one makes it alone in this world of shit,
so build a place to exist and call it home.
To the few by my side, you are my everything.
For the few by my side, I'd give anything.
My friends and my family.
They make me who I am,
this is the one thing in my life that is truly precious.
This is my one true love, my reason to live.
I'll always hold dear what is in my hands.
Words fail to express what is really sacred.
This is the only honor left for me to defend.
This is my one true love, this is what I'd die for.

Nikdo udìlá to sám na tomto svìtì hovna
tak budovat místo k nynìjší a nazývat to domovem
nìkolika mou stranou,vy jste moji všechno
pro nìkolik mou stranou, Já bych dal cokoli
mé pøátele a mou rodinu
oni dìlají mì kdo/který já jsem
ten je ta vìc v mém životì který je opravdovì drahocenný
to je má jedna vìrná láska, mùj dùvod žít
já vždy budu držet drahý co je v mých ruky
slovech ne- vyjádøit co je opravdu posvìcený
toto je jediná èest odešel pro mì abych bránit
to je má jedna vìrná láska, to je co já jsem mìl zemøít za

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.