Pátek, 21. února 2020, svátek má Lenka

Slowly - ABBA

AABBA - Nezařazené písničky - Slowly

Ohodnoť toto video:
177413

We take so much for granted, he and I
We share a life in one dimension
Our problems always seem to cloud the sky
But we don't pay them much attention
And with every day
We drift apart
I can feel it in my heart
That man is not the man I used to know
And though a part of me still needs him so
There's something wrong
And I feel my love die
Slowly, slowly

No angry words and no heart-rending scenes
And we should take it as a warning
We keep on going through the old routines
Exchanging kisses in the morning
And with every day we drift apart
And the fear is in my heart
I read the signs and I should be mature
And yet a child could not be more unsure
There's something wrong
And I feel my love die
Slowly, slowly

Our passion's just a distant memory
And in its place a dull frustration
A cold indifference where there used to be
At least a frequent irritation
But a feeling still
Of tenderness
And of pity, so I guess
I'll be the woman in his arms tonight
If he should need someone to hold him tight
He's like a child
But I feel my love die
Slowly

That man is not the man I used to know
And though a part of me still needs him so
There's something wrong
And I feel my love die
Slowly, slowly
Slowly, slowly
Slowly, slowly
Slowly, slowly

My vezmeme pokud jde o udìlený, on a I
My sdílíme život v jedné dimenzi
Naše problémy vždy zdá se zahalí oblohu
Ale my neplatíme jim moc pozornosti
A s každý den
My rozejdeme se
Já mohu cítit to v mém srdci
Ten muž není muž, kterého byl jsem zvyklý vìdìt
A aèkoli èást mì ještì potøebuje ho tak
Tam je nìèemu špatného
A já cítím mou lásku zemøít
Pomalu, pomalu

Žádná rozhnìvaná slova a žádné srdcervoucí scény
A mìli bychom vzít to jako varování
My stále jdoucí skrz staré rutiny
Mìnící polibky ráno
A s každý den my rozejdeme se
A obava je v mém srdci
Já ètu znaky a já by mìl být zralý
A ještì dítì nemohlo být víc nejisté
Tam je nìèemu špatného
A já cítím mou lásku zemøít
Pomalu, pomalu

Naše žádostivá jen vzdálená pamì
A na jeho místo tupé zklamání
Chladný nedostatek zájmu kde tam býval
Pøinejmenším èasté dráždìní
Ale pocit ještì
mìkkosti
A lítosti, tak myslím si
Já budu žena v jeho rukou dnes veèer
Zda by mìl potøebovat nìkoho držet ho tìsný
On jim jako dítì
Ale já cítím mou lásku zemøít
Pomalu

Ten muž není muž, kterého byl jsem zvyklý vìdìt
A aèkoli èást mì ještì potøebuje ho tak
Tam je nìèemu špatného
A já cítím mou lásku zemøít
Pomalu, pomalu
Pomalu, pomalu
Pomalu, pomaluPomalu, pomalu
Pomalu, pomalu

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.