Neděle, 17. ledna 2021, svátek má Drahoslav

Pain - E-40 F/ 2Pac, B-Legit

EE-40 F/ 2Pac, B-Legit - Nu Mixx Klazzics: Vol. 2 (Evolution: Duets And Rem - Pain

Ohodnoť toto video:
301580

I couldn't help but notice your pain
[My pain?]
It runs deep
Share it with me!

They'll never take me alive
I'm gettin' high with my four-five,
Cocked on these suckas, time to die
Even as a youngster causin' ruckus on the back of the bus,
I was a fool all through high school kickin' up dust,
But now I'm labelled as a trouble maker who can you blame?
Smokin' weed helped me take away the pain,
So I'm hopeless,
Rollin' down the freeway swervin, don't worry,
I'm about to crash up on the curb, 'cause my visions blurry
Maybe if they tried to understand me,
What should I do?
I had to feed my fuckin' family,
What else could I do?
But be a thug,
Out slangin' with the homies,
Fuck hangin' with them phonies in the clubs,
Got my mind on danger,
Never been a stranger to homicide,
My city's full of gang bangers and drive-bys,
Why do we die at an early age?
He was so young,
But still a victim of the 12 gauge,
My memories of a corpse,
Mind full of sick thoughts, IIIIIIIIIII
And I ain't goin' back to court,
So fuck what you thought,
I'm drinkin' hennessey,
runnin from my enemies,
Will I live to be 23?
There's so much pain.Ohhhh....
Tired of the Strain and the Pain
Ohhhh....
Tired of the Strain and the Pain


Years and years of that rough life,
Runnin' crazed and wild as a kid and growin' tough with a knife,
Livin' trife on the regular,
Buckin' out competitors,
See them take a move and check em down like a fuckin' predator,
Get in trouble everyday in school,
Act a fool,
And you know I had to break every rule,
Showin' off for the bitches, 'cause I had the mad rep',
So I had to watch my back when it was time to step,
But my grimiest grimeys with love for me,
Pop, pop, pop
And send a chuckle up above for me,
Aiiyo currency kept passin' me by,
But I didn't cry,
Broke and head off with the pack and started sellin' coke,
And now the money's lookin' lovely,
Pop the drop top and now the bitches wanna rob me,
Kick 'em the game,
It's all the same,
I kick it back yo,
Give 'em slack yo,
And now they label me the mack yo,
People check it,
Get disrespected if you front on the Birdman,
You heard man,
Catch a couple shots from the glock in my hand,
Damn! At least I'm realistic, with my biscuit,
You know you get your ass twisted,
So run for cover,
Me and my man got a plan kickin' major dust,
So if your on nigga look for the gauge to bust,
A lot of pressure with the street fame,
It's a deep game,
And my mama always cryin',
Yo there's so much pain,Ohhhh...
Ohhhh...

They got me mobbin' like I'm,
Loc'ed and ready to get my slug on,
I load my clip and slip my motherfuckin' gloves on,
I ain't scared to blast on these suckas if they test me,
Trust, I got my glock cocked playa if they press me,
Bust on motherfuckers with a - paaassion,
Better duck cause I ain't lookin when I'm - blaaastin',
I'm a nuttin, drinkin' Hennessey and gettin' high,
On the lookout for my enemies,
Don't wanna die,
Tell me why cause this stress is gettin' major,
A buck-fifty across the face with my razor,
What can I do but be a thug until I'm dead and gone,
Keep my brain on the game and stay head strong,
These sorry bastards,
Want to kill me in my sleep but will they can I see,
And everyday it's just a struggle,
Steady thuggin' on the streets,
And I'll be ballin' loc,
Don't let 'em make you worry,
Keep swingin' at these suckas till you buried,
I was born to raise hell,
A nigga from the gutta,
Word to mutha I'm tough,
I'm kickin dust up,
Ready to bust,
I'm on the scene steady muggin' mean,
Until they kill me,
I'll be livin this life,
I know you feel me,
There's so much painOhhh...
Tired of the Strain and the Pain
Ohhh...
Tired of the Strain and the Pain
Ohhh...
Tired of the Strain and the Pain
Ohhh...
Tired of the Strain and the Pain

Nemohl jsem se pomoct, ale upozornění vaše bolesti
[My bolesti?]
Provozuje hluboké
Podělte se se mnou!

Ty si nikdy mě živí
I'm dostání 's vysokou své čtyři-pět,
Napřažený na těchto suckas, čas umírat
Ani jako kluk causin 'hluk v zadní části autobusu,
Byl jsem hlupák všechny vysoké školy Kickin 'do prachu,
Ale teď jsem označen jako tvůrce, kteří problémy můžete obviňovat?
Smokin 'plevelů mi pomohl odvézt na bolest,
Takže jsem beznadějné,
Rollin 'po dálnici swervin, nedělejte si starosti,
Jsem asi na havárie až o potlačení, 'příčina mého rozmazané vidění
Možná, kdyby se snažili pochopit mě,
Co mám dělat?
Musel jsem krmiva moje kurva 'rodiny,
Co jiného jsem mohl dělat?
Ale je rváč,
Out slangin 's homies,
Seru vede 's nimi phonies v klubech,
Můj názor na nebezpečí,
Nikdy jsem tam nebyl cizinec k zabití,
Moje město je plné gang bangers a drive-bys,
Proč umírají v raném věku?
Byl tak mladý,
Ale stále obětí z 12 měřidla,
Moje vzpomínky na mrtvolu,
Mysl plná nemocný myšlenky, IIIIIIIIIII
A já, není jel 'zpět k soudu,
Tak sakra, co si mysleli,
I'm drinkin 'Hennessey,
Runnin od mých nepřátel,
Budu žít za 23?
Je tu tolik bolesti.Ohhhh ....
Unavený z kmene a Pain
Ohhhh ....
Unavený z kmene a Pain


Roky a roky, aby surové života,
Runnin 'poblázněný a divoké jako dítě a growin' tvrdá s nožem,
Livin 'trife o pravidelné
Buckin 'z konkurentů,
Viz nich se pohybovat a zkontrolovat si je jako kurva 'dravec,
Dostat do problémů každodenního ve škole,
Zákon blázna,
A víš, musel jsem přestávku každé pravidlo,
Showin 'vypnout pro feny,' protože jsem byl naštvaný na rep ',
Takže jsem se dívat na záda, když je čas, aby,
Ale můj nejšpinavější grimeys s láskou pro mě,
Pop, pop, pop
A odeslat chichot se nad pro mě,
Aiiyo měny Passin 'mě,
Ale já nebyl křik,
A rozbil hlavu s balení a začal sellin 'koks,
A teď ty peníze to Hledala 'krásný,
Pop poklesu horní a nyní fen chtějí okrást mě,
Kick 'em hry
Je to stejné,
I kick zpět yo,
Dejte 'em stagnací yo,
A teď si návěsce mi Mack yo,
Lidé zkontrolovat,
Získejte disrespected když vpředu na Birdman,
Slyšeli jste muž,
Uloví pár záběrů z Glock v mých rukou,
Sakra! Alespoň jsem realistická, s mým oplatka,
Víte, že si prdel zkroucené,
Tak běžte na pokrytí
Já a můj muž má plán Kickin 'hlavní prachu
Takže pokud vaše o nigga hledat měřidla na poprsí,
A velký tlak s ulicí slávy
Je to hluboký hry
A moje máma vždycky Cryin '
Jo je tam tolik bolesti,Ohhhh ...
Ohhhh ...

Chytili mě mobbin ', jako já,
Loc'ed a připravte se na moje slug,
I zatížení můj klip a skluzu můj motherfuckin 'na rukavice,
I není strach, aby na tyto tunely suckas pokud test mi,
Trust, jsem Glock napřažený playa pokud tisku mi,
Prsa na zkurvysyni s - paaassion,
Lepší kachna příčina není Hledala jsem, když jsem - blaaastin ',
Jsem Nuttin, drinkin 'Hennessey a dostání' vysoká,
On hledá moji nepřátelé,
Nechci umřít,
Řekněte mi, proč příčinu tohoto napětí je dostání 'dur,
A-dolar padesát přes obličej s mým břitva,
Co mohu udělat, ale je bandita, dokud jsem mrtvá a pryč,
Mějte můj mozek na hry a pobyt hlavu silné,
Tyto líto parchanti,
Chceš mě zabít v mém spánku, ale bude jim můžu vidět,
A je to prostě každodenní boj,
Rovnovážných thuggin 'na ulici,
A uvidíme se ballin 'loc,
Nenechejte 'em vás strach,
Mějte swingin 'na těchto suckas až vám pohřben,
Narodil jsem se na zvýšení pekla,
A nigga z gutta,
Word mutha jsem tvrdý,
Jsem Kickin prachu nahoru
Připraven na poprsí,
Jsem na scénu ustáleném muggin 'znamená,
Až do doby, kdy mě zabít,
I'll be livin tohoto života,
Vím, že máte pocit, že mne
Je tu tolik bolestiOhhh ...
Unavený z kmene a Pain
Ohhh ...
Unavený z kmene a Pain
Ohhh ...
Unavený z kmene a Pain
Ohhh ...
Unavený z kmene a Pain

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.