Středa, 04. srpna 2021, svátek má Dominik

I Just Wait - Faith Paloma

FFaith Paloma - - I Just Wait

Ohodnoť toto video:
7545

I Just Wait lyrics

Through the smoke from my cigarette,

I see you clearly, jump down off the step.

The twinkling in your eyes makes me wonder if I’m dead or alive,

And I, I just wait.


How many clothes you need me to leave you?

I feel like I leave ‘em all the time.

Spending days together, I just,

Can’t help wondering when you’ll be mine.


If I could hold your hand, yes I would,

Be with you every day, if I could.

But my lips are sealed, like they should,

But tick tock, tick tock, tick tock, I’m waiting.


Behind my smile lies, uncertainty.

If you choose a girl, will she be me?

I try to keep my composure today,

If I wish too hard, though you might wish away.

So I, I just wait.


How many clothes you need me to leave you?

I feel like I leave ‘em all the time.

Spending days together, I just,

Can’t help wondering when you’ll be mine.


If I could, hold your hand, yes I would,

Be with you every day if I could.

But my lips are sealed like they should,

But tick tock, tick tock, tick tock, I’m waiting.


I hide my face in shadows,

So you wont disturb my dreams.

I look on you, from a far point,

Were beautiful it seems.


But I inch a little closer,

And it’s all I want to tread.

You disintegrate before me,

And from my lovely sleep, I wake.


If I could hold your hand, baby you know that I would,

If I could be with you, every day, I could.

But my lips are sealed, I wont say a word,

Cause time, time, time is ticking away.


When you gona open up your eyes and see,

That you and I could always be.

Put your palm into mine,

And stop wasting time.


My heart is breaking, without you,

I don’t wana live another day.

And tick tock, tick tock, tick tock, I’m waiting.

I jen čekat lyrics

Díky kouř z mých cigaret,

Vidím, že jste jasně, seskočit z kroku.

Mihotavý ve vašich očích je pro mě zajímalo, jestli jsem mrtvý nebo živý,

A já, já jenom čekat.


Kolik oblečení, co potřebujete, abych nechat?

Mám pocit, že nechat 'em po celou dobu.

Strávit dny spolu, jsem,

Nelze se ubránit, když vám bude moje.


Pokud bych mohl držet za ruku, ano, já bych,

Být s tebou každý den, kdybych mohl.

Ale moje rty jsou zapečetěné, jako by měli,

Ale Tik tak zaškrtněte položku tock, Tik tak jsem čekám.


Za můj úsměv lži, nejistotu.

Pokud si vyberete dívku, jí bude mě?

Snažím se, aby můj klid dnes

Pokud jsem si příliš tvrdý, když jste mohli chtít pryč.

Takže já, já jenom čekat.


Kolik oblečení, co potřebujete, abych nechat?

Mám pocit, že nechat 'em po celou dobu.

Strávit dny spolu, jsem,

Nelze se ubránit, když vám bude moje.


Kdybych mohl, držet za ruku, ano, já bych,

Být s tebou každý den, kdybych mohl.

Ale moje ústa jsou zapečetěna, jako by měli,

Ale Tik tak zaškrtněte položku tock, Tik tak jsem čekám.


I skrýt svou tvář ve stínu,

Takže jste zvyklý narušit mé sny.

Dívám se na vás, z daleko místa,

Byly krásné zdá.


Ale já jsem palec trochu blíž,

A to je všechno, co chci běhounu.

Nacházíte se rozpadat přede mnou,

A z mé krásné spát, jsem se vzbudil.


Pokud bych mohl držet za ruku, baby víte, že bych,

Kdybych mohl být s tebou, každý den, mohl bych.

Ale moje ústa jsou zapečetěna, jsem zvyklý říkat slovo,

Příčina čas, čas, čas běží dál.


Když Gony otevřít oči a vidět,

Že ty a já mohl být vždy.

Dejte si dlaně do dolu,

A přestat ztrácet čas.


Mé srdce je lámání, bez tebe,

Nemám wana žít další den.

A Tik tak, Tik tak, Tik tak, čekám.

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.