Pondělí, 20. ledna 2020, svátek má Ilona

Oh What A Circus - Madonna

MMadonna - Evita - Oh What A Circus

Ohodnoť toto video:
277134

OH WHAT A CIRCUS

Oh what a circus, oh what a show
Argentina has gone to town
Over the death of an actress called Eva Peron
We've all gone crazy
Mourning all day and mourning all night
Falling over ourselves to get all of the misery right

Oh what an exit, that's how to go
When they're ringing your curtain down
Demand to be buried like Eva Peron
It's quite a sunset
And good for the country in a roundabout way
We've made the front page of all the world's papers today

But who is this Santa Evita?
Why all this howling, hysterical sorrow?
What kind of goddess has lived among us?
How will we ever get by without her?

She had her moments, she had some style
The best show in town was the crowd
Outside the Casa Rosada crying "Eva Peron"
But that's all gone now
As soon as the smoke from the funeral clears
We're all gonna see and how, she did nothing for years

Salve regina mater misericordiae
Vita dulcedo et spes nostra
Salve salve regina
Ad te clamamus exules filii Eva
Ad te suspiramus gementes et flentes
O clemens o pia
Hail, oh queen, mother of mercy
Our life, sweetness, and hope
Hail, hail, oh queen
To you we cry, exiled sons of Eve
To you we sigh, mourning and weeping
Oh clement, oh loving one

You let down your people Evita
You were supposed to have been immortal
That's all they wanted, not much to ask for
But in the end you could not deliver

Sing you fools, but you got it wrong
Enjoy your prayers because you haven't got long
Your queen is dead, your king is through
And she's not coming back to you

Show business kept us all alive
Since seventeen October 1945
But the star has gone, the glamour's worn thin
That's a pretty bad state for a state to be in

Instead of government we had a stage
Instead of ideas, a prima donna's rage
Instead of help we were given a crowd
She didn't say much, but she said it loud

Sing you fools, but you got it wrong
Enjoy your prayers because you haven't got long
Your queen is dead, your king is through
She's not coming back to you

Salve regina mater misericordiae
Vita dulcedo et spes nostra
Salve salve regina Peron
Ad te clamamus exules filii Eva
Ad te suspiramus gementes et flentes
O clemens o pia

Don't cry for me Argentina
For I am ordinary, unimportant
And undeserving of such attention
Unless we all are, I think we all are
So share my glory, so share my coffin
So share my glory, so share my coffin

It's our funeral too

OH WHAT CIRKUS

Ach, co cirkus, oh, co show
Argentina šla do města
Nad smrtí herečka, Eva Peron
Všichni jsme se zbláznil
Smuteční celý den a celou noc smutku
Klesající přes sebe dostat všechny bídy práva

Ach, co exit, to je jak jít
Když to vyzváněcí vaše opony
Poptávka být pohřben jako Eva Peron
Je to docela západu slunce
A dobrá pro země, v oklikou
Udělali jsme přední stránky všech světových papíry dnes

Ale kdo je to Santa Evita?
Proč to všechno vytí, hysterický smutek?
Jaký druh bohyně žije mezi námi?
Jak budeme stále obejít bez ní?

Měla ji momenty, měla nějaký styl
Nejlepší show ve městě byl dav
Mimo Casa Rosada pláč "Eva Peron"
Ale to je všechno pryč
Jakmile se kouř z pohřbu vymaže
Jsme všichni uvidí a jak, ona nic pro roky

Salve Regina mater misericordiae
Vita dulcedo et spes Nostra
Salve Salve Regina
Ad te clamamus exules filii Eva
Ad te suspiramus gementes et flentes
O Clemens o Pia
Sláva, oh Královno, Matko milosrdenství
Náš život, sladkosti a naděje
Kroupy, krupobití, oh královna
Chcete-li si voláme, deportoval synové Evy
Chcete-li si my povzdechem, smutek a pláč
Ach Clement, oh milující jeden

Necháte se své lidi Evita
Měli jste byli nesmrtelní
To je vše, co chtěli, ne moc požádat o
Ale nakonec jste nemohli dodat

Zpívejte si blázny, ale máš to špatně
Užijte si vaše modlitby, protože nemáte dlouho
Vaše královna je mrtvá, váš král je přes
A ona už se nevrátí k vám

Showbyznys stále nás všechny živí
Vzhledem k tomu, sedmnáct 10. 1945
Ale hvězda je pryč, kouzlo se vytratila
To je dost špatném stavu, aby stát v

Místo toho, aby vlády jsme měli fáze
Místo myšlenek, prima donna vztek
Místo pomoci se nám dostalo davu
Neřekla moc, ale řekla to nahlas

Zpívejte si blázny, ale máš to špatně
Užijte si vaše modlitby, protože nemáte dlouho
Vaše královna je mrtvá, váš král je přes
Ona už se nevrátí k vám

Salve Regina mater misericordiae
Vita dulcedo et spes Nostra
Salve Salve Regina Peron
Ad te clamamus exules filii Eva
Ad te suspiramus gementes et flentes
O Clemens o Pia

Neplač pro mě Argentina
Vždyť já jsem obyčejný, nedůležité
A undeserving takovou pozornost
Není-li my všichni, myslím, že my všichni
Takže sdílet mé slávě, a tak sdílet mé rakve
Takže sdílet mé slávě, a tak sdílet mé rakve

Je to naše pohřeb příliš

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.