Neděle, 21. dubna 2024, svátek má Alexandra

First love - Uffie

UUffie - - First love

Ohodnoť toto video:
361152

You'll have to say

You were the section of my magazine
You blew my mind like noone of the human kind
You were the only one i could ever speak
This secret language between us and the sheets

You made my mind and body so hot
You sent this wild child into a lady by night
And when i met you long ago I was so alone
My heart was beating so fast I had to write this song
And it goes

You make me feel so beautiful
It's like the sun is always shining when you are in control
You are my Mr. Mystery and
There's no way I can explain the way that you make me feel

Late night lovin' on your balcony
I'm feelin lovely at the knees who thought that would be me
You lift me up to where I wanna be
You make everything so clear I can finally see

You are the one that I always think about
My first love that I made this song about
You know me well and you always make me feel
Like i'm the one and I know your love is real

I love it when you whisper in my ear
You say the sweetest things that I wanted to hear
I never thought I could feel this way
And when I leave you in the morning I think of you all day

I feel so peaceful after we make love
I'll lay with you forever just like the sweetest joint
And the whole worlds around us stops and stares
It feels so good to fall asleep knowing that you are there
Come on

You make me feel so beautiful
It's like the sun is always shining when you are in control
You are my Mr. Mystery and
Find More lyrics at www.sweetslyrics.com
There's no way I can explain the way that you make me feel
And when you left me out this day
I thought you will come back anyway
Ya don't?, ya don't?, ya don't?

But that's ok I ain't gonna fall
I gotta get up and roll thats the way you want it
And I won't help it
I'm off to search new love with my chance I might find better
I can make sure you * a little bigger
*And with the time you don't have to say it
Damn I wonder why i broke up with that fuckin chick
Now we're wasting all of this time lookin for girls to hit

You are the one that I always thinkin' bout
My first love that I made this song about
You know me well and you always make me feel
Like i'm the one and I know your love is real

I'm so alone,
I can get her phone,
I can call her back and ask her to take me back
Girl: Hello?
Guy: It's, it's me
Girl: Yea so?
Guy: I made a huge mistake
Girl: Uh huh yea you did

Ya don't?, ya don't?, ya don't?,
Ya don't?, ya don't?, ya don't?
Ya don't?

Budete muset říct

Byl jsi část mého časopisu
Jste odfoukl mé mysli jako nikdo z lidského druhu
Byl jste jediný, kdy jsem mohl mluvit
Toto tajemství jazyk mezi námi a plechy

Udělal jsi mou mysl a tělo tak horké
Poslal jste to divoké dítě do dáma v noci
A když jsem tě potkal kdysi dávno jsem se tak sama
Mé srdce bije tak rychle, jsem musel napsat tuto píseň
A to jde

Ty mi přivodíš pocit krásy
Je to jako slunce svítí vždy, když jste pod kontrolou
Jsi můj pán, a tajemství
Neexistuje žádný způsob, jak mohu vysvětlit tak, jak jste se cítím

Pozdě v noci miluju jít na váš balkon
Já jsem pocit krásného na kolenou, kteří si mysleli, že by se mi
Nadzvedneš mě nahoru, kde chci být
Jste všechno tak jasné, můžu konečně vidět

Jsi ten, který jsem vždy myslet na
Moje první láska, že jsem udělal to píseň o
Znáš mě dobře a vždycky se cítím
Stejně jako já jsem ten, a vím, že vaše láska je skutečná

Miluju, když vám šeptat do ucha
Říkáte, že nejsladší věcí, které jsem chtěl slyšet
Nikdy jsem si nemyslel jsem si, že tento způsob
A když jsem se nechat ráno jsem si na tebe celý den

Cítím se tak poté, co jsme mírové milovat
Budu ležel s tebou navždy, stejně jako nejsladší kloubu
A celý svět kolem nás se zastaví a zadívá
Je to krásný usínat s vědomím, že jste tam
No tak

Ty mi přivodíš pocit krásy
Je to jako slunce svítí vždy, když jste pod kontrolou
Jsi můj pán, a tajemství
Neexistuje žádný způsob, jak mohu vysvětlit tak, jak jste se cítím
A když jsi odešel mi tento den
Myslel jsem, že se vrátí tak jako tak
Ya ne?, Ya ne?, Ya ne?

Ale to je v pořádku já se nebudu pád
Musím vstát a roll to je způsob, jakým chcete,
A já si pomoct
Já jsem vypnut pro hledání nových lásek svou šanci bych mohl najít lepší
Můžu vás ujistit, o něco větší * *
A dobu, po kterou nemusíte říkat, že
Damn Zajímalo by mě, proč jsem se rozešla s tím fuckin kočka
Nyní jsme plýtvání všichni tento čas hledal pro dívky hit

Jsi ten, který jsem vždycky budu myslet
Moje první láska, že jsem udělal to píseň o
Znáš mě dobře a vždycky se cítím
Stejně jako já jsem ten, a vím, že vaše láska je skutečná

Jsem tak sama,
Můžu ji telefon,
Můžu jí zavolat zpět a požádat ji, aby mě vzal zpět
Holka: Haló?
Guy: Je to, to jsem já
Dívka: Ano ano?
Guy: Udělal jsem obrovskou chybu
Dívka: No jo ano to jsi udělal
Ya ne?, Ya ne?, Ya ne?,
Ya ne?, Ya ne?, Ya ne?
Ya ne?

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.