Sobota, 29. února 2020, svátek má

Man - ABBA

AABBA - Nezařazené písničky - Man

Ohodnoť toto video:
177387

You are beside me
I'm part of you now
Love of my life, this moment
was made for us somehow

Where did you come from?
And how did it start?
Was it a star from heaven
that brightened up my heart?

That light keeps shining on me
since you walked into my life
You're here
and now I can see -
Whatever it takes,
take care of me

Man, don't make me cry
Don't let it die
'Cause deep inside I really know
that, after you
what would I do?
So man, don't ever go
I need you so
This love,
this feeling's gonna grow
I love you
I do

That light keeps shining on me...

Man, don't make me cry
Why don't we try?
'Cause deep inside I really know
that, after you
what would I do?
So man, don't ever go
I need you so
This love,
this feeling's gonna grow
I love you
I do

Vy jste vedle mne
Já jsem èást, které vy právì teï
Láska mého života, tento moment
byl udìlaný pro nás nìjak

Kde jsi pøišel z?
A jak udìlal to zaèalo?
Bylo to hvìzda z nebe
které zjasnilo moje srdce?

To svìtlo pokraèuje v záøení na mì
od vy jste vstoupili do mého života
Vy jste tu
a nyní já mohu vidìt -
Cokoliv to vezme,
peèovat o mì

Muž, nenutí mì køièet
Nenechávejte to zemøe
'pøíèina hluboko uvnitø opravdu já vím, že
, potom co vy
co já dìlat?
Tak muž, ne vùbec kdy nejde
Já potøebuji vy tak
Tato láska,
tento pocit- ovo chystá se rùst
Miluji tì
Já dìlám

To svìtlo pokraèuje v záøení na mì...

Muž, nenutí mì køièet
Proè my ne- zkusíme?
'pøíèina hluboko uvnitø opravdu já vím, že
, potom co vy
co já dìlat?
Tak muž, ne vùbec kdy nejde
Já potøebuji vy tak
Tato láska,
tento pocit- ovo chystá se rùst
Miluji tì
Já dìlám

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.