Sobota, 06. června 2020, svátek má Norbert

Half Life - 10 Years

110 Years - The Autumn Effect - Half Life

Ohodnoť toto video:
373314

Styling your shroud
Infecting the crowd
Steady letting the fruit of her thrill
Fool you so well

Fictitious styles of living
We've expected to work
But this is all your giving
Half of what your worth
Pigeon hold in battles
Overtones of snow in her clutch
Falling through lines
One more breath destroys the best of you
The death of you

Styling your shroud
Infecting the crowd
Steady letting the fruit of her thrill
Fool you so well

A precious gift embedded deep within your skin
But parasitic pleasures are closer than kin
Please expose your shadows
Such concerns are products of love
Falling in lies
One more fraud destroys our trust in you
Our love for you

Styling your shroud
Infecting the crowd
Steady letting the fruit of her thrill
Fool you so well

As you kiss the abstract
And pray it's everything you'd hoped for
The smell of her, the thrill of her
The fruit of her, the use of her
Is killing everything that you've worked for

The smell of her, the thrill of her
The fruit of her, the use of her
Is killing everything that you've worked for

Styling your shroud
Infecting the crowd
Steady letting the fruit of her thrill
Fool you so well

Smell of her
Thrill of her
Fruit of her
Use of her [x3]

The smell of her
Thrill of her
Fruit of her
Lucifer

Návrh tvaru karoserie vaše záštita
infekèní choroba zástup
trvalé nechání ovoce jejího vzrušeného
blázna vy tak dobøe
fiktivní styly žití
my jsme oèekávali , že pracovat
ale to je všechno vaše dávající
polovina toho , co váš mající cenu
holuba zdržet bitvu
podtext snìhu v její hnízdì
pád pøímého spojení
ještì jedním dechem znièí nejlepší od tebe
úmrtí od tebe
návrh tvaru karoserie vaše rubáš
infekèní choroba zástup
trvalé nechání ovoce její/jí nadchne
blázna vy tak dobøe
drahocenný dar vložený hluboký uvnitø vaší kùže
ale parazitního potìšení jsou bližší než pøíbuzný
prosím vydejte napospas váš stín
takový zájem jsou produkt milostného
nástupu leží
ještì jeden podvod znièit náš dùvìøovat ve vám naší
lásce k tobì
návrhu tvaru karoserie vaše rubáš
infekèní choroba zástup
trvalé nechání ovoce její/jí nadchne
blázna vy tak dobøe
jak vy políbíte poøídit výtah
a prosit to je všechno , co vy kýžená
vùnì vy,vzrušení jejího
ovoce vy, použití její/jí
zabije všechno , co vy jste byli pracovali pro
vùni vy, vzrušení jejího
ovoce vy, použití její/jí
zabije všechno , co vy jste byli pracovali pro
návrh tvaru karoserie vaše záštita
infekèní choroba zástup
trvalé nechání ovoce jejího vzrušeného
blázna vy tak dobøe
vùnì její/jí
vzrušení jejího
ovoce jejího
použití ní [x3]
vùnì její/jí
vzrušení jejího
ovoce jejího
Luciferu

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.