Neděle, 16. června 2024, svátek má Zbyněk

Naked With Open Eyes - A Canorous Quintet

AA Canorous Quintet - - Naked With Open Eyes

Ohodnoť toto video:
1858

nothing is what we are
silence surrounds our presence
no longer can we speak
the days why can't they end?
a different kind of magic
controls the few of mortals
enslaved are all the others
except the hungry beasts

that will live through
both dawn and day
promises of the promised land
never to be fulfilled
lies...

icefilledwasteland
take us through infinity
oceans of grey
all life has ceased
forests of ebony, graveyards to be
no, what has been done
the castles now left in ruins, (left in ruins)

the essence of betrayal
engulfed in our blood
sunrise will it ever be
the dawn has come
we are all burned by the flames of life
still nothing has been done

in the twilight of fear

nic není co my jsme
ticho obklopí naši pøítomnost
již ne déle mùžeme mluvit
dny proè nemohou konec?
rùzný druh kouzla
ovládá nìkolik málo smrtelný
uèinit otrokem jsou všichni jiní
s vyjímkou hladových bestií
kterých pøežije
obojí úsvit a dne
sliby ze zaslíbené zemì
nikdy být splnìno
leží...
icefilledwasteland
vzít nás skrz nekoneènost
oceán šedého
celého života pøestane
les ebenového døeva, høbitovy být
ne, co bylo udìláno
uzavøít v hradu nyní zanechat v rozvalinách,(zanechat v rozvalinách)
esence zrady
pohltila v našem krevním
východu slunce bude nìkdy být
úsvit pøijde
my všichni jsme spálení plameny života
ještì nic být udìlaný v
soumraku obavy

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.