Pátek, 19. července 2024, svátek má Čeněk

The Black Spiral - A Canorous Quintet

AA Canorous Quintet - - The Black Spiral

Ohodnoť toto video:
176328

spellbound by the night
anger turns into rage
forced into rooms of hate
bleeding althought there is no wound
taking pleasure from torture
I see it eating me alive
I feel it burning me from inside
soothing our selfish thoughts
i'm empty in body and soul
no longer alive, dancing still dead
darkside forever alive
disease that can never be cured
leave it all behind, still I am trapped
will I ever be free?

I wish I could end it now
I wish I could end it all
but there you are
pushing it over the edge
again and again and again

spellbound by my own illusions
to proud to fall down on my knees
I wish I could bleed, to clean all the wounds
leave it all behind and drown in my dreams
for all my sins forgive me
and at last i'll be free

okouzlený noèním
hnìvem promìnit na vztek
dohnat místnosti nenávisti
krvácení aèkoli není tam žádné zranìní
tìší se z muèení
já vidím to jezení mì na živu
já cítím to hoøení mì z uvnitø
konejšivých našich sobeckých myšlenek
i jsem prázdný v tìlem i duší
již ne déle na živu,tanèení ještì mrtvého
tma-strana navždy na živu
chorobu kterou mùže nikdy být vyléèil
nechat to všechno za,ještì já jsem zachycovat
bude co jsem kdy být volný?

Pøeji si, aby mohl skonèit to nyní
pøeji si, aby mohl skonèit to témìø
zde to máte
tlaèit to pøes okraj
stále znovu a znovu
okouzlený mou vlastní iluzí
pyšnou upadnout na má kolena
pøeji si, aby mohl krvácet, èistit všechny zranìní
nechat to všechno za a ponoøit se mé sny
pro všechny mé høíchy odpustit mì
a nakonec budu volný

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.