Neděle, 23. června 2024, svátek má Zdeňka

Spellbound - A Canorous Quintet

AA Canorous Quintet - - Spellbound

Ohodnoť toto video:
1859

embraced by the midwinter frost
the light of darkness slips away
black roses surround the fields
strange floating lights, they float
endless visions into forever

eternity their burning shadows
spirits break the mist
destiny takes the final twist
beauty arise in a flood of bright, (maybe light)
screams fill their lungs... silence

traumatic voyage for the lost
horrified in their empty shells
alone in the world full of life
sadness their only delight
silence of the dead, beautifull as hell

eternity their burning shadows
spirits break the mist
destiny takes the final twist

screams of silence
beyound the gate of emptiness
the well of burning fright
lost in between, all life is forgotten
embraced by the midsummer breeze

back in the silence of the world beyound

eternity their burning shadows
spirits break the mist
destiny takes the final twist...

zahrnovat støedem zimy zmrazit
svìtlo temnoty proklouznout
èerné rùže obklopit polní
divný svìtelná bóje, oni plují
nekoneèné vize do navždy
vìènosti jejich hoøící stíny
nálady rozbijí mlhu
osud bere finální zkroucení
krása povstat v záplavì jasný, (možná svìtlo)
køièí plnit jejich prsa... ticho
traumatická plavba pro ztracený
zdìšený v jejich prázdných skoøápkách
sám na svìtì vitální
smutek jejich jen potìšení
ticho z odumøelý,skvìle jak peklo
vìènost jejich hoøící stíny
nálady rozbijí mlhu
osud bere finální zkroucení
výkøiky ticha
beyound brána nedostatkù
dobøe hoøícího zdìšení
ztratila se v mezi, celý život je zapomenutý
zahrnovat letním vánkem
zpìt v tiše ze svìta beyound
vìènost jejich hoøící stíny
nálady rozbijí mlhu
osud bere finální zkroucení...

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.