Neděle, 14. července 2024, svátek má Karolína

Silence Of The World Beyound - A Canorous Quintet

AA Canorous Quintet - - Silence Of The World Beyound

Ohodnoť toto video:
176327

I watch the sun go down
as I feel the coldness crawling unto me
i'm sitting huddled up
trying to figure out the meaning of existence
yet I have found no ancwers (no ancwers at all)

I feel so small still I must be most
powerfull of all
suddenly it stood clear
there in the light of dawn
first sunbeams of day

a vision for me appeared
a thought to tame
behold life, meaningless and empty
what have we learned?
the awareness makes me scared
I don't mean to say that I am better in any way
it's just that I want something higher

I watch the sun goes down as I feel
the coldness crawling unto me

i'm sitting huddled up
trying to figure out the meaning of existence
yet I have found no ancwers
I feel so small, still I must be most
powerfull of all
suddenly it stood clear
there in the light of dawn
first sunbeams of day
a vision for me appeared

a thought to tame
behold life meaningless and empty
what have we learned?
the awareness makes me scared
I don't mean to say that I am better in any way

it's just that I want something higher

Já sleduji slunce jít dolù
jako já cítím chlad plazivý k mì
i sedìt vykonat nedbali
se pokoušet vyøešit význam existence
ještì já jsem našel žádný ancwers (žádný ancwers vùbec)
já cítím se tak malý ještì musím být vìtšina
silný všech
náhle to stál jasný
tam v svìtle úsvitu
prvního sluneèního paprsku slavné doby
vize pro mì se objevila
myšlenku ke krotkou
patøit život, bezvýznamný a prázdný
co máme jsme se dovìdìli?
povìdomí dìlá mì postrašený
já nemíním øíct , že jsem mi lépe jakýmkoliv zpùsobem
to je právì to já chci nìco vyšší
já sleduji slunce jít dolù jako já cítím
chlad plazivý k mì
i am sedící vykonat nedbali
se pokoušet vyøešit význam existence
ještì já jsem našel žádný ancwers
já cítím se tak malý, ještì musím být vìtšina
silný všech
náhle to stál jasný
tam v svìtle úsvitu
prvního sluneèního paprsku slavné doby
vize pro mì se objevila
myšlenku ke krotkou
patøit život bezvýznamný a prázdný
co máme se dovìdìl?
povìdomí dìlá mì postrašený
já ne- míním øíct , že je mi lépe jakýmkoliv zpùsobem
to je právì ten já chci nìco vyšší

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.