Neděle, 14. července 2024, svátek má Karolína

The Orchids Sleep - A Canorous Quintet

AA Canorous Quintet - - The Orchids Sleep

Ohodnoť toto video:
1860

a sane man wanders
in hopes high not to die
to master and to understand
the sickness of every soul
one breath in the frozen darkness,
darkness burning with fear
feeding upon the mind
twisting and turning

a sick and broken portrait of balance
the swift dagger of madness
but with madness comes power
sanity splits appart
paradox upon paradox
painfully draining
yet unseen untouched
sanity falls, falls into the pit of nothingness
to pure is the vision of corruption
too close, too sick

the mind cracks
shatters and disappears in the darkness
nothing has changed
life continues it's sick parodly
of it's ideal

and only death can set us free

the black spiral
a sick and broken portrait of balance
the swift dagger of madness
but with madness comes power
sanity splits apart
paradox upon paradox
painfully draining
yet unseen untouched
sanity falls, falls into the pit of nothingness

zdravý muž se potuluje
v nadìjích vysokých nenemoct se domoci
zvládnout a rozumìt
otrávené každé duši
jeden dech v zamrzlé temnotì,
temnota hoøí obavou
krmení na mysli
kroucení a otoèení
nemocenu a rozbitého portrétu balancuje
rychlou dýku šílenství
ale se šílenstvím pøijde sílu
duševní zdraví rozštìpí zjevení
paradox na paradoxu
bolestivá drenáž
ještì nespatøeného nedotèeného
duševního zdraví padá,
padl do jámy nicot
èistokrevných je vize zkaženosti
pøíliš zavøít, pøíliš chorá
mysl trhliny
roztøíští a nezmizí v temnotì
nic zmìnil
život pokraèuje to zvracet posmìšný
z toho je ideální
a jen úmrtí mùže nastavit nás uvolnit
èerný spirálovitý
nemocen a rozbitý portrét balancovat
rychlou dýku šílenství
ale se šílenstvím pøijde sílu
duševní zdraví rozštìpí oddìlenì
paradox na paradoxu
bolestivá drenáž
ještì nespatøeného nedotèeného
duševního zdraví padá, padl do jámy nicot

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.